7,835

Кол коюучулар

251,857,832

Тургундар

1,118

Signatories to the new Covenant of Mayors for Climate and Energy

Мэрлердин Келишими – өз аймактарында энергиянын үзүрлүүлүгүн жогорулатуу жана калыбына келүүчү энергия булактарын колдонууга ыктыярдуу милдет алган жергиликтүү жана чөлкөмдүк бийликтерди бириктирүүчү Европа Бирлиги баштаган негизги демилге. Алган милдеттенмелерине ылайык,Келишимге кол коюучулар 2020-жылга карата көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну кеминде 20%га кыскартуу менен жашыл экологиялык өсүш жана жашоо сапатын жогорулатууга салым кошууну көздөшөт.


Мындан ары окууМындан ары окуу
Предстоящих событий пока нет.
EUSEW2018: Открыта регистрация для организации Дней энергии
28 март 2018 - 16:57
ЕС открыл онлайн-регистрацию для организации мероприятий в рамках Дней энергии, в частности для стран Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова и Украины)...
Украина: Буча приступила к разработке ПДУЭРК
27 март 2018 - 10:25
Бучанский городской совет совместно с европейской инициативой "Соглашение мэров" приступил к разработке Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климату....
Армения: новый формат поддержки развития общин при поддержке банковских структур
23 март 2018 - 16:50
Армянские муниципалитеты получили дополнительную возможность для реализации мероприятий в области энергоэффективности и возобновляемой энергии...
Армения: Мониторинг реализации ПДУЭР(К): что нужно знать?
21 март 2018 - 12:29
Одним из основных требований, предъявляемых подписантам Соглашения мэров, является своевременная подача планов действий и последующих отчетов по мониторингу их реализации....
Восстановление участия в Соглашении мэров: примеры армянских подписантов
21 март 2018 - 06:45
Растет число городов, восстанавливающих свое участие в Соглашении мэров благодаря разработке и подаче ПДУЭР...
Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук