Illustration Жергиликтүү Бийликтер Тармагы же Бирикмеси катары

Жергиликтүү бийликтер тармактары жана бирикмелери - Мэрлердин Келишиминин өсүшүнүн жана жайылышынын башкы катализаторлору. Алар жергиликтүү жана улуттук контексттерди толук билгени менен Мэрлердин Келишими Кеңсесинин жана кол коюучуларынын ортосундагы маанилүү ортомчуга айланышат.

Ким жарайт?

Жергиликтүү жана чөлкөмдүк бийликтер тармактары жана бирикмелери Келишимге колдоо көрсөткөндөр катары катышышып, анын ичинде Мэрлердин Келишимин мүчөлөрүнүн арасында жайылтууга милдет алышат, Келишим процессинде аларды жетектейт жана тажрыйба алмашууну тескейт.

Милдеттенмелер кайсылар?

Жергиликтүү бийликтер тармактары жана бирикмелери Келишимге колдоо көрсөткөндөр катары кошулуп жатканда расмий түрдө милдет алышат:

 • Мэрлердин Келишимин жарнактоо жана кошулуп жаткан мүчөлөрүнө колдоо көрсөтүү;
 • Мэрлердин Келишимин алардын саясатынын негизги бөлүгү катары эл алдында таануу;
 • Кол коюучулар менен талапкер шаарлардын ортосунда тажрыйба алмашууну тескөө;
 • Өз мүчөлөрү, CoMO жана улуттук/чөлкөмдүк басма сөздүн ортосундагы ортомчулук ролду камсыз кылуу;
 • Улуттук же чөлкөмдүк деңгээлдердеги окуялар жана демилгелер менен синергияларды аныктоо;
 • Келишимдин Колдоо көрсөтүүчүсү катары өз мүчөлөрүнүн, алар Мэрлердин Келишимине кошулганда, иш-аракеттерине, ошондой эле алар көрсөткөн кызматтарга расмий пикир айтуу.

Милдетин такыр же жетиштүү аткарбаган тармактын Келишимдин Колдоо көрсөтүүчүсү катары катышуусун Европа Комиссиясы токтотуп койо алат.

Кантип кайрылыш керек?

Келишимдин Колдоо көрсөтүүчүсү макамына ээ болуш үчүн, жергиликтүү бийликтердин тармактары төмөнкү кадамдарды жасашы керек:

 • Кызыгууну билдирүү online калыбын толтуруу;
 • Жарамдуулукту ырастаган соң Европа Комиссиясы менен кол коюла турган макулдашуу калыбын толтуруу;
 • Мэрлердин Келишими Кеңсеси түзгөндөн кийин өзү кол коюучуларга көрсөткүсү келген кызматтар жана колдоо тууралуу толук маалымат бар online профилин жаңыртуу.

Эмне үчүн катышуу керек?

Келишимге колдоо көрсөткөндөр Мэрлердин Келишимине катышканынан мындан тышкары да көп пайда алышат, анын ичинде мындай мүмкүнчүлүктөр:

 • Өздөрүнүн мүчөлөрүнүн мыкты тажрыйбаларын жайылтуу;
 • Өздөрүнүн мүчөлөрүнүн туруктуу энергия боюнча иштерин жакшылап коштоо;
 • Кызматтарын көбүрөөк элге көрсөтүү мүмкүнчүлүгү;
 • Башка тармактар менен тажрыйба алмашуу жана жаңы өнөктүктөргө катышуу;
 • Европа Комиссиясынын кубаттоосу жана таануусунан пайдалануу;
 • Келишимге байланыштуу уюштурулган башкы окуялар үчүн башкаларды көбүрөөк тартуу;
 • Мүчөлүгүн күчөтүү же арбытуу;
 • Адистик форумдарга, мастер класстарга жана талкуу топторуна катышуу.
Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук