Illustration Xəbərlər

Украина: Грант на энергоеффективность для объединенных территориальных  громад
17 avqust 2017 - 15:50
Программа 'U-LEAD с Европой' предлагает принять участие  объединенным территориальным  громадам в грантовом конкурсе  в рамках проекта 'Реформа в области энергоэффективности в Украине'....
Украина: Грант от Швейцарского бюро сотрудничества
17 avqust 2017 - 08:39
Швейцарское бюро сотрудничества в Украине поддерживает развитие малых проектов в Украине и предлагает общественным организациям принять участие в отборе проектов для получение гранта. ...
Не упустите возможность принять участие в опросе Проекта ЕС "Соглашение мэров-Восток"!
15 avqust 2017 - 08:37
Команда Проекта ЕС "Соглашение Мэров - Восток" планирует деятельность по повышению потенциала городов на ближайший период (сентябрь 2017 г.- июнь 2018 г.)...
Беларусь: Дни энергии стали яркими событиями в жизни городов
31 iyul 2017 - 10:06
В рамках Соглашения мэров по энергии и климату ежегодно в городах-подписантах проводятся Дни энергии...
Армения: еще три армянских города присоединились к новому Соглашению мэров по климату и энергии
25 iyul 2017 - 12:04
Армянские города активно присоединяются к инициативе "Соглашение мэров по климату и энергии" ...
Twitter
Sizin mobil telefon
ilə mübadilə üçün
Facebook
-Razılaşma səhifəsinin
azarkeşi olmaq üçün
Newsletter
Məlumat bülteni
- aylıq xəbərlərə abunə olmaq üçün
Rss yayınları
Real zamanda
xəbər almaq üçün
Avropa Komissiyasının Inkişaf  siyasi dəstəyi ilə Avropa Komissiyasının Inkişaf siyasi dəstəyi ilə. Veb səhifə Merlərin Razılaşma ofisləri tərəfindən əlaqələndirilir.
Xəbərlər | Gündəlik | Saytın xəritəsi | Rss kömək | kreditlər | Hüquqi