Illustration У якості Асоціації або Мережі місцевих органів влади

Мережі й Асоціації місцевих органів влади є основними каталізаторами зростання та пропагування Угоди мерів. Їхнє глибоке знання місцевих і національних ситуацій робить їх необхідною проміжною ланкою між офісом Угоди мерів і підписантами.

Хто має право подати заявку?

Мережі й Асоціації місцевих та регіональних органів влади беруть участь як Структури підтримки Угоди. Як такі, вони приділяють особливу увагу пропагуванню Угоди мерів серед своїх членів, надання їм допомоги у процесі підписання Угоди, та сприяють обміну досвідом.

У чому полягають зобов’язання?

Мережі й Асоціації місцевих органів влади, що приєднуються в якості Структур підтримки Угоди, офіційно зобов’язуються:

 • Пропагувати Угоду мерів та надавати підтримку її підписантам;
 • Публічно визнати Угоду мерів ключовим елементом своєї політики;
 • Сприяти обміну досвідом між підписантами та містами-кандидатами;
 • Забезпечувати роль посередника між своїми членами, ОУМ та національними/ регіональними засобами масової інформації;
 • Виявляти можливості взаємодії з відповідними заходами та ініціативами на національному та регіональному рівнях;
 • Регулярно надавати інформацію про дії їхніх членів після приєднання до Угоди мерів, а також про послуги, які вони надають у якості структури підтримки Угоди.

У разі бездіяльності або неналежного виконання своїх зобов’язань, Європейська комісія залишає за собою право призупинити участь мережі у якості Структури підтримки Угоди.

Як подати заявку?

Для отримання статусу структури підтримки Угоди, мережі місцевих органів влади повинні вжити наступні кроки:

 • Заповнити в режимі он-лайн форму вираження зацікавленості;
 • Після підтвердження права на отримання статусу, заповнити форму угоди, яка також має бути підписана Європейською комісією;
 • Після створення Офісом Угоди мерів, оновити свій онлайн профіль вичерпною інформацією про послуги, які вони мають намір надавати підписантам.

Навіщо брати участь?

Структури підтримки Угоди знаходять великі додаткові переваги в своїй участі в Угоді мерів, у тому числі можливості:

 • Сприяння передовому досвіду своїх членів;
 • Більш ефективна допомога у діяльності своїх членів у сфері сталого енергетичного розвитку;
 • Демонстрація своїх послуг ширшій аудиторії;
 • Обмін досвідом з іншими мережами й встановлення нових партнерських відносин;
 • Переваги в результаті підтримки та визнання Європейською комісією;
 • Більша інформованість громадськості про свої основні заходи, що проводяться у зв’язку з Угодою;
 • Активізація або розширення свого членства
 • Участь у спеціалізованих форумах, семінарах та дискусійних групах.
Twitter
Щоб обмінюватись
через Ваш мобільник
Facebook
Щоб слідкувати
за сторінкою Угоди
Інформаційний бюлетень
Щоб підписатися на
піврічний інформаційний бюлетень
Rss оновлення
Щоб отримувати
новини в реальному часі
За політичної підтримки Європейської комісії – Генерального директорату з розвитку та співробітництва (DG DEVCO) За політичної підтримки Європейської комісії – Генерального директорату з розвитку та співробітництва (DG DEVCO). Веб-сайт координується Офісами Угоди мерів..
Новини | Програма заходів | Карта сайту | Допомога щодо Rss | Авторство | Правові аспекти