Illustration Тамос

Дафтари Шарқии Аҳдномаи Мэрҳо (CoMO-East) аз ҷониби консорсиум таҳти роҳбарии Energy Cities идора карда мешавад, ки ба он шањрњои басамари энергетикии Украина ва Маркази Экологии Осиеи Марказї Climate Alliance, Energy Efficient Cities Украина ва Regional Environmental Centre for Central Asia дохил мешаванд.
ДАМ-Шарқ дар Лвов (Украина) and Тифлис (Гурҷистон) таъсис дода шудаанд ва бо ДАМ дар Брюссел ҳамкории зич доранд.

КормандонӮҳдадориҳо
Мумайизи асосї Святослав Павлюк лоињаи Созишномаи Мирони Шарќро дар Малдава, Беларус ва Украина роњбарї менамояд. Дар ин мамлакатњо он имкониятњо ва ашхоси амалкунандаи Созишномаро муайян мекунад, стратегияи мувофиќро барои тамоми сарзамин амалї месозад ва инчунин тарафњои манфиатдори ташаббусро оид ба тањияи мувоффиќ назорат мекунад ва ахборот медињад.
Мумайизи асосї Татяна Шакирова оид ба ворид сохтани Наќшањои амалисозии Созишномаи Мирон дар панљ мамлакати Осиёи Марказї масъул (љавобгар) мебошад.Якљоя бо мумайиз оид ба алоќа вай инчунин ташаббус ва стратегия барои ба дастоварди самараноки манфиатдорї аз тарафи институтсияњои хориљї дар тамоми сарзамини Созишномаи Миронро тањия мекунад.
lhimlk Мумайизи асосї Георгий Абдулашвили љараёни пешрафти Созишномаи Миронро дар Озарбойљон ва Гурљистон назорат мекунад ва инчунин бо тарафњои манфиатдор фаъолона њамкорї мекунад ва кўмакро ба имзокунандандагон дар тамоми њудуди сарзамини Созишномаи Мирон –Шарќ дар љараёни дастгирии донорї дар марњилањои коркард ва воридсозии меъерњои НФРУЭ таъмин месозад.
Мумайизи асосї Артем Харазян ташаббуси Созишномаи Миронро дар Арманистон роњбарї менамояд ва инчунин дар фаъолияти Хадамоти дастгирї ба хусус дар љараёни тањия ва мувофиќшавии маводњои методологї ва олотњои дастгирї иштирок мекунад. Вай дархостњои умумї ва техникии имзокунандагонро аз назар мегузаронад.
Ирина Городиская амалиети Хадамоти дастгириро роњбарї менамояд ва ёрии машваратиро ба шањрњо –имзокунандагон, сарварон ва шахсони манфиатдор пешкаш мекунад.
Олександр Шумелд аз Шањрњои Самарабахши Энергетикии Украина барои равону суфта амалишавии чорабинињои њаррўзаи дафтари кории СоМ- Шарќ љавобгар мебошад.

Илова ба ин гурўњ, якчанд мумайизони ғайри асосї аз шарикони гуногуни Косорсиум ба гурӯњи дафтари СоМ- Шарќ дар њолатњои зарурї мадад мерасонанд ва санљиш мегузаронанд.

Бо мо имрўз алоќа бандед!

Бо e-mail: info-east@eumayors.eu
Лутфан, ба мо дархост ба забонњои ангилисї, русї, украинї ё гурљї фиристед ва мо њамаи он чизе, ки аз мо вобастагї дорад , иљро мекунем, то ки ба Шумо дар муддати чањор рўзи корї аз ваќти гирифтани он, љавоб дињем.

Бо почта е телефон:

Дафтари кории Созишномаи Мирон дар Ливов:
Кўч. Kostomarova 1/3, off.5
Ливов (Украина)
Почтаи электронї: svyatoslav.pavlyuk@eumayors.eu
Тел. +38 (032) 253 87 04, +38 (032) 253 87 05

Дафтари кории Созишномаи Мирон дар Тифлисї:
Куч. Д.Гамрекели 19
Тифилиси (Гурљистон)
Почтаи электронї: george.abulashvili@eumayors.eu
Тел. +995 322 24 25 42

Дафтари кории Созишномаи Мирон дар Ереван:
Кўчаи Чаренца 1
Ереван (Арманистон)
Почтаи электронї: artem.kharazyan@eumayors.eu
Тел. +374 91 21 11 02

Дафтари кории минтаќавї дар Алмата:
Кўч. Орбита 1, хонаи 40
Алмата (Казоќистон)
Почтаи электронї: tatiana.shakirova@eumayors.eu
Тел. +7 (727) 27 85 110, 27 85 022

Барои оне, ки бо Хадамоти дастгирї оид ба дархостњои умумї, бо Хадамоти дастгирии оид ба дархостњои техникї ё илмї, ё инки Хадамоти хабарї ба раќамњои зер занг занед:
Почтаи электронї: iryna.horodyska@eumayors.eu
Тел. +38 (032) 253 87 04, +38 (032) 253 87 05

Twitter
Мубодила тавассути
дастгоҳи мобилии шумо
Facebook
Барои мухлиси
саҳифаи Аҳднома шудан
Номаи ахбор
Обуна ба номаи
ахбори ҳармоҳа
Вурудоти RSS
Дастрас кардани
ахбор дар вақти воқеӣ
Бо дастгирии сиёсии Иттиҳоди Аврупо – DG DEVCO Бо дастгирии сиёсии Иттиҳоди Аврупо – DG DEVCO. Вебсайтро Дафтарҳои Аҳдномаи Мэрҳо ҳамоҳанг мекунанд..
Ахбор | Рӯзнома | Харитаи сайт | Кӯмаки Rss | Қарзҳо | Ҳуқуқӣ