Illustration ТЭӨИП прогессинин мониторинги

Мониторинг жылышы

Мониторинг - Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планынын (ТЭӨИП) жылышынын абдан маанилүү бөлүгү. Расмий баалоо жана андан кийин талапка ылайык ыңгайлаштырылышы процессти узак жакшыртууну баштоого жардам берет.

Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук