Illustration Təcrübə və Treninq Materialları

Treninq Materialları

HTML - 239.3 ko (Украина. Тренинг "Мониторинг Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климату" (8.06.17 и 14.06.17))
HTML - 255.7 ko (Украина. Тренинг "Финансовые аспекты реализации ПДУЭРК" (23-24.05.2017 и 6-7.06.17))
HTML - 258.7 ko (Армения. Тренинг "Адаптация муниципальных структур и разработка БКВ и ПДУЭРК, (22-23.05.17))
HTML - 263.4 ko (Украина. Тренинг "Разработка Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климату как залог выполнения обязательств Соглашения Мэров" (11-12.05.17))
HTML - 249.3 ko (Грузия. Тренинг "Отраслевые направления реализации ПДУЭРК" (04-05.05.17))
HTML - 230.6 ko (Грузия. Тренинг "Финансовые аспекты реализации ПДУЭРК" (22-23.12.16))
HTML - 265.3 ko (Беларусь. Тренинг "Разработка Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климату" (15-16.12.16))
HTML - 556.3 ko (Конференция высокого уровня «Стимулирование устойчивого развития в странах Восточного партнерства» 26-27.10.2016, Ереван - Презентации)

Dayanıqlı Enerji üzrə Fəaliyyət Planının nümunələr

PNG - 13 ko (План действий по устойчивому энергетическому развитию г.Рустави)

Əyani sənədlər

JPEG - 3.2 ko (Организация Дней Энергии/Полезные материалы и документы)
Twitter
Sizin mobil telefon
ilə mübadilə üçün
Facebook
-Razılaşma səhifəsinin
azarkeşi olmaq üçün
Newsletter
Məlumat bülteni
- aylıq xəbərlərə abunə olmaq üçün
Rss yayınları
Real zamanda
xəbər almaq üçün
Avropa Komissiyasının Inkişaf  siyasi dəstəyi ilə Avropa Komissiyasının Inkişaf siyasi dəstəyi ilə. Veb səhifə Merlərin Razılaşma ofisləri tərəfindən əlaqələndirilir.
Xəbərlər | Gündəlik | Saytın xəritəsi | Rss kömək | kreditlər | Hüquqi