Illustration Structuri administrative

Crearea structurilor administrative adecvate

Pentru a asigura succesul Convenţiei primarilor în cadrul autorităţii d-voastră locale, structurile administrative interne trebuie să fie adaptate şi optimizate. Trebuie să se desemneze departamente specifice cu competenţe corespunzătoare, precum şi resurse financiare şi umane suficiente dedicate implementării angajamentelor prevăzute de Convenţia primarilor. Conceperea unei politici privind energia durabilă este un proces dificil şi de durată care trebuie să fie planificat în mod sistematic şi gestionat în mod continuu. Acesta necesită colaborare şi coordonare între diferitele departamente din cadrul administraţiei locale, cum sunt departamentele responsabile cu protecţia mediului, utilizarea terenurilor şi amenajarea teritoriului, afaceri economice şi sociale, clădiri şi gestionarea infrastructurii, mobilitate şi transport, buget şi finanţe, achiziţii publice etc. Este esenţial ca gestionarea energiei durabile să fie integrată în celelalte acţiuni şi iniţiative ale departamentelor relevante din cadrul municipalităţii şi trebuie să vă asiguraţi că aceasta devine parte integrantă a planificării globale efectuate de autoritatea d-voastră locală.

Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic