Illustration Semnarea

PASUL 1: Semnarea Convenţiei primarilor

Participaţi la o iniţiativă politică puternică

Prin semnătura d-voastră, faceţi mai mult decât o declaraţie publică: comunitatea d-voastră locală începe să contribuie la îndeplinirea obiectivelor ambiţioase ale Convenţiei privind energia şi clima. Prin Convenţia primarilor, participaţi la o mişcare care aduce împreună autorităţi locale cu acelaşi angajament. Vă veţi putea împărtăşi experienţa din teritoriul d-voastră şi veţi putea beneficia de alte exemple locale şi regionale. Această pagină vă pune la dispoziţie informaţii, idei şi paşi concreţi către scopul nostru comun: -20 % CO2 până în 2020... cel puţin!

Întrebări?

 1. Cine poate adera?
 2. De ce să aderăm?
 3. Cum să aderăm?
 4. Când să aderăm?

Un angajament ambiţios

Toţi semnatarii Convenţiei primarilor îşi asumă angajamentul voluntar şi unilateral de a depăşi obiectivele comune ale Convenţiei în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2.

Semnatarii Convenţiei îşi propun reducerea emisiilor lor de CO2 cu mai mult de 20% până în 2020. Aceştia fac acest lucru elaborând o politică locală privind energia durabilă care necesită capacităţi administrative corespunzătoare pentru implementarea acţiunilor privind eficienţa energetică şi energia regenerabilă. Pentru atingerea acestui obiectiv, autorităţile locale se angajează să:

 • Pregatirea Inventarul de Referinţă al Emisiilor (IRE) în decursul unui an după aderarea oficială;
 • Prezentarea Planului de acţiune privind energia durabilă (PAED), în decursul anului următor după aderarea oficială, fiind aprobat de Consiliul Primăriei;
 • Publicare pe bază regulată - o dată în decurs de 2 ani de la prezentare PAED, Raportul despre realizare, cu indicarea etapei la care se află punerea în aplicare a Planului de acţiune şi a rezultatelor intermediare;
 • Eexplicarea acţiunilor sale despre punerea în aplicare a PAED şi implicarea rezidenţilor şi părţilor interesate, precum şi organizarea la nivel local pe bază regulată a Zilelor Locale a Energiei;
 • Transmită mai departe mesajul Convenţiei primarilor, în special încurajând alte autorităţi locale să se alăture şi contribuind la evenimente majore şi ateliere de lucru tematice.

Informație suplimentară:
Ghidul pentru elaborarea PAED în oraşele Parteneriatul Estic şi a Asiei Centrale

Angajamentul politic oficial al semnatarilor trebuie să se reflecte în măsuri şi proiecte concrete. În calitate de semnatar, autoritatea d-voastră locală acceptă să întocmească rapoarte şi să fie monitorizată în ceea ce priveşte implementarea propriului PAED. Aceasta mai acceptă, de asemenea, încheierea participării sale în cadrul Convenţiei în cazul nerespectării acesteia din urmă.

Vă rugăm să consultaţi principiile şi paşii cheie pe care toţi semnatarii Convenţiei trebuie să îi aibă în vedere atunci când îşi elaborează PAED-urile. Aceste principii sunt legate de angajamentele asumate la semnarea Convenţiei şi constituie ingrediente-cheie ale succesului.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi serviciul de asistenţă.

Întrebări?

 1. Ce angajamente trebuie să îndeplinească semnatarii Convenţiei?
 2. Ce primesc în schimb semnatarii Convenţiei?
Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic