Illustration SEAP icra hesabatları

ADDIM 3: İcra hesabatlarinın müntəzəm təqdim olunması

ADDIM 3: İcra hesabatlarinın müntəzəm təqdim olunması

Dayanıqlı Enerji üzrə Fəaliyyət Planını (DEFP) təqdim etdikdən sonrakı iki ildən bir siz DEFP-ın həyata keçirilməsi barədə məlumat verməlisiniz. Bu icra hesabatları həyata keçirilən tədbirlər və CO2 emissiyasının azaldılması baxımından nəzərdə tutulmuş məqsədlər ilə aralıq nəticələrin uyğunluğunu yoxlamaq deməkdir.

Hesabat proseduru mövcud DEFP şablonuna sıx bağlı bir onlayn şablon tərəfindən asanlaşdırılacaqdır. Sizin əsas nailiyyətləriniz Sazişin Sizin imzalayan profiliniz adı altında yerli icra orqanı tərəfindən əldə olunmuş tərəqqilərinizi göstərmək məqsədilə internet portalında dərc olunacaqdır.

Suallar?

  1. İcra hesabatı nədir?
  2. İcra hesabatı nəyi əhatə etməli və nə zaman təqdim edilməlidir?
  3. İcra hesabatı necə təqdim edilməlidir?
Twitter
Sizin mobil telefon
ilə mübadilə üçün
Facebook
-Razılaşma səhifəsinin
azarkeşi olmaq üçün
Newsletter
Məlumat bülteni
- aylıq xəbərlərə abunə olmaq üçün
Rss yayınları
Real zamanda
xəbər almaq üçün
Avropa Komissiyasının Inkişaf  siyasi dəstəyi ilə Avropa Komissiyasının Inkişaf siyasi dəstəyi ilə. Veb səhifə Merlərin Razılaşma ofisləri tərəfindən əlaqələndirilir.
Xəbərlər | Gündəlik | Saytın xəritəsi | Rss kömək | kreditlər | Hüquqi