Illustration Razılaşmanı Dəstəkləyənlər

Hal-hazırda, "Razılaşmanı Dəstəkləyənlər" Şəhər Merlərinin Razılaşmasının təşəbbüsünu təşviq edən və onu İmzalayanların öhdəliklərinin dəstəklənməsi üçün onların lobbiçilik, rabitə və şəbəkə fəaliyyəti qurulur və bu, Avropa milli və regional şəbəkələri və yerli hakimiyyət orqanları hesab olunur.

Onların fəaliyyət sahəsinin qaydaları, normativ hüquqi və maliyyə çərçivəsinin ekspert biliyi ilə Razılaşma Koordinatorları milli, regional və ya Avropa səviyyəsində olmasındna asılı olmazaraq İmzalayanlara individual məsləhət vermək ve və mövcud təşəbbüslər ilə birgə fəaliyyətləri müəyyənləşdirmək üçün ideal şəkildə qurulublar.
Onların Razılaşmanın məqsədlərini və xəbərləri uyğunlaşmaq qabliyyətinin mövcud reallıqlara uyğun olaraq uygunlusdırmaq qabiliyyətlərini nəzərə alaraq, Şəhər Merlərinin Razılaşmasının mühüm tərəfdaşları hesab olunurlar.

Razılaşmanı Dəstəkləyənlərin Siyahısı: