Illustration Prezentarea (PAED)

PASUL 2: Prezentarea Planului de acţiune privind energia durabilă

Împărtăşiţi experienţa pe care o aveţi şi promovaţi-vă acţiunile locale

În calitate de semnatar a Convenţiei Primarilor sînteţi de acord să furnizaţi, în termen de un an de la aderarea oficială la iniţiativa Planul de acţiune privind energia durabilă, cu indicarea obiectivelor şi a măsurilor care vor fi întreprinse pentru a le atinge.

PAED-ul Dvs. trebuie să fie aprobat de consiliul orăşănesc şi lansat în limba de stat prin sistemul on-line, disponibil în limbile engleză şi română în capitolul Convenția Mea (secţiune protejată de parola). În fară de aceasta, de asemenea trebue să completaţi modelul PAED în limba engleză sau în limba rusă.

Acest model este un instrument online, pe care îl puteţi completa de sinestător. Acesta permite rezumarea rezultatelor Inventarului de Referinţă al Emisiilor (IRE), precum şi a elementelor - cheie ale PAED -lui Dvs.

După prezentarea, PAED- ul Dvs. este supus testării de Centrul Comun de Cercetare (CCC) cu refrinţă la complexitate şi integritate a datele introduse.
Înadtă după aprobarea PAED –lui Dvs, informaţiile de bază vor fi publicate pe pagina web a Convenției Primarilor în profilul Dvs. de semnatar. În continuare ve-ţi avea posibilitatea de a compara acţiunile şi progresul Dvs. cu cele ale altor semnatari.

Întrebări?

  1. Cînd trebue de prezentat PAED?
  2. Cum se va prezintă un PAED?
Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic