Illustration Події

Розробка Базового кадастру викидів та Плану дій зі сталого енергетичного розвитку

Розробка Базового кадастру викидів та Плану дій зі сталого енергетичного розвитку із зацікавленими сторонами

Формування підтримки з боку зацікавлених субєктів та громадян.

Розробка Базового кадастру викидів та Плану дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) вимагає значних ресурсів. Вашому муніципалітетові, особливо якщо він невеликий, може не вистачати людського / фінансового потенціалу та технічного досвіду для досягнення своїх цілей.
За подальшою консультацією просимо звертатися до служби технічної підтримки.

Залучення громадян також є ключем до стимулювання змін у поведінці. Як підписант Угоди, ви також зобов’язані мобілізувати та залучати громадян до процесу в цілому. Стратегії підвищення обізнаності, які заохочують зміни у поведінці у нпрямку ефективного використання ресурсів й координації зусиль, є надзвичайно важливими складовими вашого успіху!

Запитання?

Координатори Угоди

  1. Хто такий Координатор Угоди?

Енергетичні агентства

  1. Навіщо потрібно залучати енергетичні агентства до Угоди мерів?
  2. В чому полягають потенційні обов’язки й завдання енергетичних агентств?

Складіть Базовий кадастр викидів

Споживання енергії й викиди CO2 на місцевому рівні залежать від багатьох факторів: економічної структури, рівня економічної активності, чисельності й щільності населення, характеристик фонду будівель, використання та рівня розвитку різних видів транспорту, позиції громадян, клімату, тощо.

На деякі фактори можна вплинути за короткий проміжок часу (наприклад, на позицію громадян), у той час як інші піддаються впливу лише у середньостроковій або довгостроковій перспективі ( енергетичне функціонування фонду будівель ). Корисно зрозуміти вплив цих параметрів, те, як вони змінюються у часі, й визначити, на які з них можуть впливати місцеві органи влади (в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі). Базовий кадастр викидів (БКВ) визначає кількість викидів СО2 (або в СО2 еквіваленті), повязаних із споживанням енергії на території підписанта Угоди. Він виявляє основні джерела викидів CO2 та відповідні потенціали їх скорочення.

БКВ є відправною точкою для розробки ПДСЕР, так як він забезпечує розуміння природи секторів, що є джерелами викидів CO2, і, таким чином, допомагає обрати відповідні дії.

За додатковою інформацією просимо звертатися до служби технічної підтримки.

Майте чітке бачення вашої довгострокової стратегії

Бачення майбутнього в контексті сталого енергетичного розвитку – це головний принцип , яким керуються, підписанти Угоди. Він слугує об’єднуючим компонентом, до якого можуть звернутися всі зацікавлені сторони: кожен, від ключових політиків до громадян, місцевих підприємницьких структур та зацікавлених груп. Його також можна використовувати для розповсюдження інформації про місцевий орган влади на міжнародному рівні.

Ваше бачення має узгоджуватись із зобов’язаннями, що передбачені Угодою мерів, тобто гарантувати досягнення зменшення викидів CO2 на 20 % до 2020 року (мінімальний показник); однак ваша мета може бути й амбітнішою.

Добре бачення має бути реалістичним, і в той же час відображати деякі нові цінності або долати деякі застарілі обмеження, які на даний момент вже не є виправданими. Воно описує бажане майбутнє для міста та унаочнює формулювання, щоб бути більш зрозумілим для громадян та зацікавлених сторін. Ваше бачення й віші цілі повинні бути конкретними, вимірюваними, досяжними, реалістичними та мати чітко встановлені терміни!

Спирайтеся на існуючі види діяльності

У муніципалітеті існують не тільки багаточисленні паралельні діяльності з планування й розробки політик, але також і потенціал для синергетичної взаємодії в роботі різних управлінь.

Ваш муніципалітет повинен визначити існуючі міські, регіональні й національні політики, плани, процедури і норми, які впливають на проблеми енергетики й клімату, що знаходяться у сфері повноважень вашого місцевого органу влади. Ви можете переглянути визначені документи та звірити їхні завдання й цілі із завданнями й цілями політики зі сталого енергетичного розвитку. До обговорення виявлених потенційних протиріч і синергетичних взаємодій можна залучити всіх зацікавлених учасників та субєктів.

Оцініть та розподіліть фінансові ресурси

Для розробки й реалізації вашої довгострокової стратегії необхідно визначити фінансові ресурси, в тому числі, основні (пере)розподіли коштів у міському бюджеті, відповідні часові рамки й потенційні зовнішні джерела фінансування.

За додатковою інформацією просимо звертатися до служби технічної підтримки.

Розробіть свій план дій

План дій зі сталого енергетичного розвитку є стратегічним і робочим документом, який визначає багатогранні рамки для цілей Угоди. Він використовує результати вашого Базового кадастру викидів для визначення місцевим органом влади найкращих сфер діяльності й можливостей для досягнення цілей зі зменшення викидів CO2. Він визначає конкретні заходи зі скорочення разом з часовими рамками і розподілом обовязків, які перетворюють довгострокову стратегію у дію.

Ви можете вибрати формат вашого Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (особливо, якщо ви вже складали план дій у минулому).

Ви можете ознайомитися з різними планами дій, які вже подані підписантами Угоди - витяги з ПДСЕР є доступні для широкого загалу у відповідних профілях підписантів, щоб надихати Вас! Ви також можете знайти деякі конкретні приклади успішних і відтворюваних заходів, щ обули впроваджені іншими підписантами / структурами підтримки. Просимо звертатися до служби технічної підтримки за прикладами з Вашошого регіону.

Натисніть тут, щоб ознайомитись зі звітом, підготованим Спільним дослідницьким центром Європейської комісії, який пропонує всім підписантам Угоди оглдяд деякихі існуючих методик та інструментів для розробки й реалізації ПДСЕР.

Запитання?

План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)

  1. Що таке ПДСЕР?
  2. Яка сфера застосування ПДСЕР?
  3. Які сектори / сфери діяльності взяті до уваги у ПДСЕР?

«Взірець досконалості»

  1. Що таке «Взірець досконалості»?
  2. Як подати ваш «Взірець досконалості»?
Twitter
Щоб обмінюватись
через Ваш мобільник
Facebook
Щоб слідкувати
за сторінкою Угоди
Інформаційний бюлетень
Щоб підписатися на
піврічний інформаційний бюлетень
Rss оновлення
Щоб отримувати
новини в реальному часі
За політичної підтримки Європейської комісії – Генерального директорату з розвитку та співробітництва (DG DEVCO) За політичної підтримки Європейської комісії – Генерального директорату з розвитку та співробітництва (DG DEVCO). Веб-сайт координується Офісами Угоди мерів..
Новини | Програма заходів | Карта сайту | Допомога щодо Rss | Авторство | Правові аспекти