Illustration Мыкты тажрыйбалар

Мыкты тажрыйбалар – Келишимдин аракеттеги мүчөлөрү өз аймактарында ишке ашырган, өзгөчө сыймыктанган жана башка жергиликтүү бийликтер кайталаса пайдалуу иш-аракеттер болот деп эсептеген жергиликтүү демилгелердин дал келген үлгүлөрү.


Поиск Историй...
6263 Историй найдено.

Истории Тили
Ordis, ES
Installing a wind turbine (self production) in school
en
Ordis, ES
Solar streetlights for the neighborhood Pols
en
Tolosa, ES
Improve selective waste collection system
en
Tolosa, ES
Install a regeneration motor in Usabal sport center
en
Tolosa, ES
Change outside light and contracted power.
en
Peralada, ES
Designate energy managers in municipal equipments
en
Peralada, ES
Municipal electric vehicles
en
Peralada, ES
Install a recharging point for the electric vehicle
en
Busot, ES
Sustitución luminarias por otras con menor consumo
es
Busot, ES
Renovables existentes en 2007
es
Busot, ES
Renovables existentes en 2007
es
Avio, IT
PT1: ELABORAZIONE DI UN PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE
it
Avio, IT
PE1: CENTRALE IDROELETTRICA PIAN DELLE CENERI
it
Avio, IT
ED1: INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE
it
Portogruaro, IT
Potenziamento della ciclabile comunale
it
Portogruaro, IT
Intervento di riduzione della potenza assorbita dalle lampade del sistema di illuminazione pubblica.
it
Portogruaro, IT
Produzione e autoconsumo di energia elettrica da impianti fotovoltaici
it
Albano Laziale, IT
BYKE SHARING
it
Albano Laziale, IT
SVILUPPO FILIERA CORTA MERCI
it
Albano Laziale, IT
Istituzione dello Sportello Energia
it
Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук