Illustration Колтамга

1-КАДАМ: Мэрлердин Келишимине кол коюу

Күчтүү саясий демилгеге катышуу

Колуңузду коюу менен, сиз саясий билдирүү гана жасабайсыз: Сиздин жергиликтүү жамаатыңыз Келишимдин энергия жана климат боюнча дымактуу максаттарына жетүүгө салымын кошо баштайт. Мэрлердин Келишими аркылуу, сиз бирдей милдеттенме алган жергиликтүү бийликтерди бириктирген кыймылга катышасыз. Сиз өз тажрыйбаңызды өз тегерек-четиңизде бөлүшүп, башка жергиликтүү жана чөлкөмдүк үлгүлөрдөн пайда алсаңыз болот. Бул бет биздин жалпы максатыбызды карай маалымат, идеялар жана конкреттүү кадамдар менен сизге колдоо көрсөтмөкчү: жок дегенде 2020-жылга карата -20 % CO2!

Суроо барбы?

 1. Ким кошула алат?
 2. Эмне үчүн кошулуш керек?
 3. Кантип кошулса болот?
 4. Качан кошулса болот?

Дымактуу милдеттенме

Мэрлердин Келишимине Кол коюучулардын баары CO2 бөлүп чыгарууну азайтуу жаатында жалпы Келишимдин максаттарынан тышкары иштерди аткарууга ыктыярдуу жана бир тараптуу милдеттенме алышат.

Келишимдин кол коюучулары 2020-жылга карата CO2 бөлүп чыгарышын 20 %дан ашык азайтууну көздөшөт. Алар муну жергиликтүү туруктуу энергия саясатын өнүктүрүү аркылуу жетүүнү ойлошот, бул энергияны натыйжалуу урунуу жана калыбына келүүчү энергия иш-аракеттерин аткаруу үчүн тиешелүү административдик мүмкүнчүлүктөрдү талап кылат. Бул максатка жетүүдөгү жергиликтүү бийликтердин милдеттенмелери:

 • Кошулгандан кийинки бир жыл ичинде Чыгындылардын Базалык Кадастрын даярдоо;
 • Муниципалдык кеңеш бекиткен Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын (ТЭӨИП) расмий кошулгандан кийин бир жыл ичинде тапшыруу;
 • ТӨЭИП тапшыргандан баштап такай – 2 жыл сайын иш-аракеттер планынын аткарылыш деңгээлин жана аралык натыйжаларын баяндаган Ишке ашыруу жөнүндө баяндамаларын чыгарып туруу;
 • Өздөрүнүн ТЭӨИПти жайылтуу жана кызыкдар болгон тараптардын тургундарын тартуу боюнча аракеттерин түшүндүрүү, ошондой эле жергиликтүү Энергия Күнүн такай өткөрүп туруу;
 • Мэрлердин Келишиминин билдирүүсүн таратуу, атап айтканда башка жергиликтүү бийликтерди кошулууга шыктандыруу жана башкы иш-чараларга жана тематикалык мастер класстарга салым кошуу.

Кошумча маалымат: Чыгыш өнөктөштүгүнүн жана Борбордук Азиянын шаарларында ТЭӨИПти иштеп чыгуу боюнча колдонмо

Кол коюучулардын формалдуу саясий милдеттенмелери конкреттүү чараларга жана долбоорлорго айландырылышы керек. Кол коюучу катары, сиздин жергиликтүү бийлик өзүнүн ТЭИП аткарылышы боюнча баяндама тапшырып жана текшерилип турууга макул болот. Ал ошондой эле булар аткарылбаган учурда сиздин жергиликтүү бийликтин Келишимге катышуусу токтотуларына да макул болот.

Келишимдин кол коюучулары өз ТЭИП өркүндөтүүдө бирин да эсинен чыгарбашы керек болгон негизги принциптер менен кадамдарга көз чаптырыңыз. Бул принциптер Келишимге кол коюу менен өзүнө алынган милдеттенмелерге тыгыз байланышкан жана ийгиликтин негизги кошулмаларын түзөт.

Көбүрөөк маалымат үчүн техникалык колдоо менен байланышыңыз.

Суроо барбы?

 1. Келишимдин кол коюучулары кайсы милдеттенмелерди аткарышы керек?
 2. Келишимдин кол коюучулары бул үчүн эмне алышат?
Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук