Illustration Келишим кадам-кадам менен

2020-ЖЫЛГА ЧЕЙИН -20 % CO2 КАРАЙ КАДАМ-КАДАМ МЕНЕН

‘Келишим кадам-кадам менен’ бөлүмү Сизди Келишимдин кол коюучулары өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн өтө турган жараян тууралуу конкреттүү маалымат менен камсыз кылат.

Оң жактагы меню демилгенин 2020-жылга чейинки ар бир баскычын ишке ашыруу үчүн ар кандай иш-аракеттерге өтүүгө жардам берет. Сиз демилгеге жалпы көз караш жана төмөнкү кадамдарды коштогон кошумча маалыматка шилтеме аласыз:

  1. 1-КАДАМ: Мэрлердин Келишимине кол коюу
  2. 2-КАДАМ: ТЭӨИПти тапшыруу
  3. 3-КАДАМ: Ишке ашыруу баяндамаларын такай тапшырып туруу
Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук