Illustration Каржылоо Куралдары

Туруктуу Энергия боюнча Иш-аракеттер Пландарынын алкагында өз ыктыяры менен энергияны үзүрлүү пайдалануу жана калыбына келтирилүүчү энергия боюнча дымактуу иш-аракеттердин милдетин алган Келишимдин кол коюучулары каржылоо мүмкүнчүлүктөрүн такай издеп турушу керек.

Бул бөлүм COMO Чыгыш өлкөлөрүндөгү Келишимдин кол коюучулары алса боло турган каржылоо мүмкүнчүлүктөрүнүн толук эмес тизмесин сунуш кылат. Ал ошондой эле каржы программаларынын мыкты тажрыйбаларын жана чөлкөмдүк кызматташуу мисалдарын сүрөттөйт.

ИННОВАЦИЯЛЫК КАРЖЫЛОО ПРОГРАММАЛАРЫ

Каржылоонун көп сандаган булактарын жергиликтүү, чөлкөмдүк жана улуттук деңгээлдерден тапса болот, анын ичинде булардан:

  • Жергиликтүү бийликтердин өздүк ресурстары
  • Жергиликтүү өнөктөрдүн ресурстары
  • Муниципалдык жана чөлкөмдүк субсидиялар
  • Мамлекеттик жана жеке секторлордун иштешүүсүЕвропа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (ЕРӨБ), Европа инвестициялык банкы (ЕИБ), Түндүк экологиялык каржылык корпорациясы (НЕФКО) ж.б. ушул сыяктуу ири эл аралык каржы институттарынын Мэрлердин Келишиминин Netvibes бетиндеги акыркы жаңылыктарына көз салып туруңуздар: www.netvibes.com/eumayors#Eastern_and_Central_Europe_-_financing

Netvibes окуп туруу үчүн тейлөө болуп саналат да, өнөктөш уюмдардын кыйла актуалдуу сайттарынын ичинен чыныгы убакытта бардык макалалардын жалпы маалыматы менен Сизди камсыз кылып турат.

Сиздин өлкөңүздөгү каржылоо мүмкүнчүлүктөрү тууралуу окуу үчүн тиешелүү донорлук маалымат наамаларды окуңуз:

Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук