Illustration KSS

Köp soralýan soraglar (KSS) Şäher häkimleriniň bileleşigi baradaky soraglaryňyza jogap tapmagyň aňsat usulydyr. Soragyňyz barmy? KSS sahypasyny barlaň.

Платформа сотрудничества Соглашения Мэров Восток

How to use the cooperation platform?

Платформа сотрудничества позволяет Вам посылать сообщения и запросы всем участникам платформы.

Когда Вы становитесь участником платформы, Вы можете посылать сообщения посредством электронных писем по следующему адресу: covenant-east-discussions@lists.eumayors.eu. Все остальные участники платформы получат Ваше сообщение с вопросом.

Если Вы хотите ответить на чей-либо вопрос, пожалуйста отвечайте на сообщение посылая письмо с ответом по следующему адресу: covenant-east-discussions@lists.eumayors.eu.

Назад

Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny