Illustration KSS

Köp soralýan soraglar (KSS) Şäher häkimleriniň bileleşigi baradaky soraglaryňyza jogap tapmagyň aňsat usulydyr. Soragyňyz barmy? KSS sahypasyny barlaň.

Платформа сотрудничества Соглашения Мэров Восток

Where and how can I subscribe?
  1. Войдите на страницу «Мое соглашение» используя адрес Вашей электронной почты и пароль. Перейдите на страницу «Мой аккаунт», а потом на «Мой профиль» и присоединяйтесь к платформе посредством нажатия на кнопку «Да» для секции «Список обсуждения Соглашения - Восток».
  2. Пройдите по следующему адресу http://lists.eumayors.eu/sympa и нажмите на «Первое подключение?» Введите адрес Вашей электронной почты и нажмите на «Получение первого пароля». Пароль будет выслан Вам через электронную почту. Следует проверить, чтобы сообщение не попало в папку «Спам».

Назад

Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny