Illustration Иштеп чыгуулар

Чыгындылардын Базалык Кадастрын жана Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын иштеп чыгуу

Жашоочулардын жана кызыкдар болгон тараптардын колдоосу менен Чыгындылардын Базалык Кадастрын жана Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын иштеп чыгуу

Кызыкдар тараптардан жана жарандардан колдоо куруу

Чыгындылардын Базалык Кадастрын жана Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын (ТЭӨИП) иштеп чыгуу олуттуу ресурс талап кылат. Сиздин муниципалитеттин, өзгөчө эгер ал кичине болсо, максаттарына жетүүгө адамдык/каржылык мүмкүнчүлүктөрү жана техникалык көндүмдөрү жетишпеши мүмкүн.
Көбүрөөк кеңеш үчүн техникалык колдоо менен байланышыңыз.

Жарандардын катышышы да жүрүм-турумду өзгөртүүгө амал. Келишимдин кол коюучусу катары сиз да жарандарды мобилдештирип, бардык иштерге тартууга милдеттүүсүз. Ресурстарды үзүрлүү пайдалануу жана макулдашууга карай жүрүм-турумду өзгөртүүгө дем берүү үчүн элдин эсине салуу стратегиялары – сиздин ийгиликтин чечүүчү ингредиенти!

Суроо барбы?

Келишимдин Координаторлору

  1. Келишимдин Координатору деген эмне?

Энергия мекемелери

  1. Эмне үчүн Мэрлердин Келишимине энергия мекемелери катышышы керек?
  2. Энергия мекемелеринин потенциалдуу ролдору жана милдеттери кайсылар?

Чыгындылардын Базалык Кадастрын түзүү

Энергия керектөө жана CO2 бөлүп чыгаруу жергиликтүү деңгээлде көп факторлорго көз каранды: Экономикалык түзүлүш, экономикалык жигердүүлүктүн деңгээли, калк, жыштык, турак-жай фонунун мүнөздөмөлөрү, унаанын ар кандай түрлөрүнүн колдонулушу жана өнүгүү деңгээли, жарандардын көз караштары, климат, ж.у.с.

Айрым факторлорго кыска убакытта таасир этүүгө болсо (жарандардын көз караштары), башкаларына орто же узак убакытта гана таасир этсе болот (турак-жай фондунда энергиянын натыйжалуулугу). Бул параметрлердин таасирин, алардын мезгил боюнча айырмаларын түшүнүү, ошондой эле жергиликтүү бийлик кайсынысына (кыска, орто жана узак убакыт) таасир эте аларын түшүнүү пайдалуу. Чыгындылардын Базалык Кадастры Келишимдин кол коюучусунун аймагындагы энергия керектөөгө жараша CO2 (же CO2 эквивалентинин) бөлүп чыгарылышынын өлчөмүн эсептейт. Ал CO2 бөлүп чыгарган негизги булактарды жана тиешелүү түрдө алардын кыскаруу потенциалын аныктайт.

ЧБК ТЭӨИПти иштеп чыгуунун негизи болуп саналат, себеби ал CO2 бөлүп чыгаруучу секторлордун табиятын билүүнү камсыз кылат жана ошентип дал келген иш-аракеттерди тандоого жардам берет.

Көбүрөөк маалымат үчүн техникалык колдоо менен байланышыңыз.

Сиздин узак убакыт стратегияңызды так көрө алышыңыз

Туруктуу энергиянын келечегин көрүү – Келишимдин кол коюучуларынын жол көрсөтүүчү принциби. Бул кызыкдар тараптардын баары кайрыла ала турган бириктирүүчү курамбөлүк катары кызмат кылат; бул алдыңкы саясатчылардан жарандарга, жергиликтүү ишканалар жана кызыккан топторго чейин. Бул дагы жергиликтүү бийликти калган өлкөгө таанытууга да колдонулушу мүмкүн.

Сиздин көрүү Мэрлердин Келишиминин милдеттенмелерине шайкеш келиши зарыл, б.а. бул 2020-жылы CO2 бөлүп чыгарууну 20 %га (кеминде) кыскартуу максатына жетет дегенди билдириши керек; бирок бул мындан да дымактуу боло алмак.

Максатка ылайык келген көрүү – бул реалдуу караган, бирок кээде жаңы баалуулуктарды чагылдырган же өзүн актабай калган айрым эски чектерди бузган көрүү. Бул шаардын биз каалагандай келечегин сүрөттөйт жана аны жарандар жана кызыкдар тараптар үчүн түшүнүктүүрөөк кылуу үчүн көз алдыга элестетүү аркылуу берилет. Өзүңүздүн көрүүңүздү жана максаттарыңызды Өзгөчө, Ченелгидей, Жете алгыдай, Чындыкка туура келгендей жана Убакытка ченелген (“SMART”) сактаңыз!

Сиз 2020-ж. СО2 чыгындыларынын көбөйүшүн эсепке алган «Кадимки Өнүгүү» сценарийинин негизинде СО2 чыгындыларын азайтуу боюнча максатты аныктай аласыз.
Мындай ыкма күнүмдүк чыгындылар жетишерлик аз болуп, бирок келечекте алардын көбөйүшү болжолдонуп жаткан жагдайларга туура келет, мисалы,өлкө экономикалык өнүгүү процессинде турганда.
(Колдонмонун 5- гл., I б., жана II б. карагыла).

Суроолор?

  1. Өлкө экономикалык өнүгүү процессинде турганда, СО2нин күнүмдүк чыгындылары жетишерлик аз болуп, бирок келечекте алардын көбөйүшү болжолдонуп жаткан жагдайларга кандай ыкма туура келет?

Азыркы болгон иштериңизди негиз кылып алыңыз

Муниципалитеттин чегинде ар башка бөлүмдөрдүн ишинде көп сандуу параллелдүү пландоо иштери жана саясаттары гана эмес, потенциалдуу бирге иштешүүлөр да бар.

Сиздин муниципалитет сиздин жергиликтүү бийликтин алкагында энергия жана климат көйгөйлөрүнө таасир эткен азыркы муниципалдык, чөлкөмдүк жана улуттук саясаттарды, пландарды, ырааттуулуктарды жана эрежелерди аныкташы керек. Сиз аныкталган документтерди карап чыгып, андагы максаттарды туруктуу энергия саясатыныкы менен салыштырып көрсөңүз болот. Тиешелүү ишкерлер жана кызыкдар тараптардын баарын потенциалдуу кагылышууларды жана табылган бирге иштешүүлөрдү талкуулоого чакырса болот.

Каржы булактарын баалоо жана жайгаштыруу

Сиздин узак убакыттык стратегияңызды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн каржы булактары аныкталган болушу керек, анын ичинде муниципалдык бюджеттеги башкы (кайра)жайгаштыруулар, тиешелүү убакыт чеги жана потенциалдуу тышкы каржылоо булактары.

Көбүрөөк маалымат үчүн техникалык колдоо менен байланышыңыз.

Сиздин иш-аракет планыңызды иштеп чыгуу

Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планы – Келишимдин максаттары үчүн ар тараптуу алкакты аныктаган стратегиялык жана иш учурундагы документ. Ал жергиликтүү бийликтин CO2 чыгарууну кыскартуу максатына жетүү мүмкүнчүлүктөрүнүн жана иш-аракет чөйрөсүн аныктоо үчүн сиз түзгөн базалык жылдагы Чыгындылардын Кадастрынын натыйжаларын колдонот. Ал убакыт чектери менен бирге узак убакыттуу стратегияны ишке айландыруучу конкреттүү кыскартуу иш-чараларын жана бекитилген жоопкерчиликти аныктайт.

Сиз өзүңүздүн Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планынын (өзгөчө эгер Сиз мурда Иш-аракет планын жасап көргөн болсоңуз) форматын тандап ала аласыз.

Сиз Келишимдин кол коюучулары мурда тапшырган ар кандай иш-аракет пландарына көз чаптырсаңыз болот – кол коюучулардын профайлдарында тиешелүү ТЭИП негизги учурларын шыктануу үчүн башкалар көрсө болот! Сиз ошондой эле башка кол коюучулар/колдоочу түзүмдөр ишке ашырган ийгиликтүү жана кайталаса боло турган иш-аракеттердин айрым конкреттүү мисалдарын табасыз – сиздин аймактагы үлгүлөрдү ачуу үчүн техникалык колдоо менен байланышыңыз!

Келишимдин кол коюучуларынын баарына ТЭӨИП иштеп чыгуу / ишке ашыруу методологиялары жана айрым колдо болгон куралдарын камсыз кылуучу Европа Комиссиясынын Бириккен Изилдөө Борбору иштеп чыккан баяндаманы көрүү үчүн бул жерди басыңыз.

Суроо барбы?

Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планы (ТЭӨИП)

  1. ТЭӨИП деген эмне?
  2. ТЭӨИПтин иш-аракеттеринин чөйрөсүнө эмнелер кирет?
  3. ТЭӨИПке иш-аракеттердин кайсы тармактары / чөйрөлөрү кирет?

Мыкты тажрыйбалар

  1. Мыкты тажрыйбалар деген эмне?
  2. Сиздин мыкты тажрыйбаларыңызды кантип көрсөтүүгө болот?
Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук