Illustration Ишке ашырылышы тууралуу баяндамалар

3-КАДАМ: Ишке ашыруу баяндамаларын такай тапшырып туруу

3-КАДАМ: Ишке ашыруу баяндамаларын такай тапшырып туруу

Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын (ТЭӨИП) тапшыргандан кийин эки жыл сайын Сиз ТЭӨИПтин аткарылышы боюнча баяндама тапшырып турушуңуз керек. Бул ишке ашыруу баяндамалары ишке ашырылган чаралар жана CO2 бөлүп чыгарууну кыскартуу боюнча ички натыйжалардын алдын ала айтылган максаттарга туура келишин текшерүүгө арналган.

Баяндама берүү ырааттуулугу ТЭӨИП калыбына тыгыз байланышкан online калып боюнча аткарылат. Сиздин башкы жетишкендиктериңиз сиздин жергиликтүү бийлик жасаган алдыга жылууга бир көз чаптырыш үчүн Келишимдин вебсайтында, сиздин кол коюучу катары профайлыңызда жарыяланмакчы.

Суроо барбы?

  1. Ишке ашыруу баяндамасы деген эмне?
  2. Ишке ашыруу баяндамасы эмнени камтышы керек жана сиз аны качан тапшырышыңыз керек?
  3. Ишке ашыруу баяндамасын кантип тапшырыш керек?
Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук