Illustration Implementarea PAED - ului Dvs.

Punerea în aplicare a Planului de acţiuni al Dvs. pentru dezvoltare durabilă a energiei

Desigur, că anume punerea în aplicare a Planului de acţiune privind energia durabilă (PAED) ocupă cel mai mult timp, eforturi şi mijloace financiare.
Pe parcursul etapei de implementare, este important să se asigure o comunicare bună atît internă cît şi externă. Organizaţia Zilelor Energiei la nivel local poate fi
un bun prilej de informare şi implicare a cetăţenilor în proces prin organizarea de expoziţii, excursii, campanii speciale şi a.m.d. Astfel de acţiuni asigură un sprijin larg pe parcursul procesului de punere în aplicare a PAED – lui să contribuie la conştientizarea şi schimbarea comportamentului.

Întrebări?

  1. Ce este o Zi locală a energiei?
  2. De ce să organizăm Zile locale ale energiei?
  3. Cum să obţinem sprijin?
Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic