Illustration Gol çekenler

Howanyň üýtgemegine garşy göreşde şäher ýerlerinde üstün çykylar ýa-da asgyn geliner. Ýewropanyň ilatynyň esasy bölegi şäherlerde ýaşaýar we işleýär, Ýewropa Bileleşiginde sarp edilýän energiýanyň takmynan 80 göterimi şäherlerde sarp edilýär. Ýewropa Bileleşigine girmeýän ýurtlarda hem şoňa meňzeş sanlara golaýlaşylýar we şol bir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolunýar. Raýatlara iň golaý hökümet derejesi bolan ýerli häkimiýetler howa meselelerini giňişleýin ele almak üçin iň amatly orunda ýerleşýärler. Gitdigiçe has köp şäher bu kynçylygy çözmäge döwtalap bolýarlar, Şäher häkimleriniň bileleşigine gol çekýänleriň sanynyň köpelmegi hem şony görkezýär.

Gol çekenler kiçi obalardan başlap, Kiýew, London, Pariž ýa-da Tbilisi ýaly iri şäherlere çenli dürli ululykdaky ýerlere wekilçilik edýärler. Gol çekenlerinden soň bir ýylyň dowamynda öz ýerlerinde 2020-nji ýyla çenli kömürturşy gazynyň çykyşyny 20% azaltmagy maksat edinýan Durnukly energiýa hereket meýilnamalaryny durmuşa geçirmäge borçlanýarlar.

Bileleşige gol çeken şäherleriň sanawyny aşakda we şu ýerde tapyp bilersiňiz (PDF formatynda).


Gol çekeni gözle...
Обязательства:
Цель сокращения выбросов СО2 к 2020 годуАдаптацияЦель сокращения выбросов СО2 и адаптации к 2030 году

6916 Tapylan gol çekenler. *

Gol çekenler Ilat Обязательства Ýagdaýy
Zymne amalgamated community, UA6,400Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Dundee City Council, GB148,270Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Akhmeta, GE34,154Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Sisian, AM28,563Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Dedoplistskaro, GE22,500Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Al-Ram, PS55,000Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Les Masies de Roda, ES714Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Gurjaani, GE8,024Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Kvareli, GE7,739Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Fife Council, GB368,080Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Baena, ES19,523Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Taranto, IT198,585Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Município de Vila do Bispo, PT5,258Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Drarga, MA70,793Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Bucharest 2nd District, RO374,647Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Zavodska amalgamated community, UA4,490Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Hladkivska amalgamated community, UA2,912Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Nemyriv amalgamated community, UA15,379Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Miengo, ES4,676Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
District 6 of Bucharest , RO360,000Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Polygyros, GR22,048Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Orléans Métropole, FR280,000Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Drohobych, UA76,702Цель сокращения выбросов СО2 к 2020 годуЦель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Oraiokastro, GR38,317Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Greater Irbid Municipality, JO1,000,000Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Bucharest District 4, RO321,052Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Agioi Anargiri-Kamatero, GR62,529Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Greater Karak Municipality, JO130,000Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияBaha berilýän Durnukly energiýa hereket meýilnamasy
Las Palmas de Gran Canaria, ES377,650Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Noja, ES2,553Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Dokšycy, BY26,828Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Pinsk, BY47,110Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Limpias, ES1,824Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Liendo, ES1,216Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Bashtanka, UA12,696Цель сокращения выбросов СО2 к 2020 годуЦель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Khmilnyk, UA28,226Цель сокращения выбросов СО2 к 2020 годуЦель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Olexandrivka, UA2,596Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Severynivka, UA1,800Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Lebbeke, BE19,136Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
Azzano Decimo, IT15,775Цель сокращения выбросов СО2 к 2030 годуАдаптацияGol çeken wagty
* The number of signatory profiles is lower than the total number of signatories. This is due to the gathering of signatories developing a joint SEAP under one single profile.
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny