Illustration Глоссарий

Мэрлердин Келишими – ишкерлердин кеңири катарын, көп сандуу кадамдарды жана иштерди бириктирген көп тараптуу демилге. Адан Яга чейинки толук маалыматты камтыган бул глоссарийдин жардамы менен жаңы кошулгандар өз жолун таба алышат!

Чыгындылардын Базалык Кадастры (ЧБК)

Базалык линия боюнча Бөлүп чыгаруу Тизмеси –бөлүп чыгарылган CO2 өлчөмүн Келишимдин кол коюучусунун аймагында негизге алынган жыл ичиндеги энергия керектөөгө ылайык эсептеп чыгуу. Ал CO2 бөлүп чыгаруунун негизги булактарын жана алардын тиешелүү кыскаруу потенциалдарын аныктоого мүмкүнчүлүк берет.

Мыкты тажрыйбалар

Мыкты тажрыйбалар – Келишимдин кол коюучулары, Координаторлор жана Колдоо көрсөтүүчүлөрү өзгөчө сыймыктанган жана башка жергиликтүү бийликтер, дубандар, оодандар же алардын тармактары кайталаса пайдалуу иш-аракеттер болот деп эсептеген демилгелердин туура келген мисалдары.

Келишимдин Координаторлору

Европа Комиссиясы “Келишимдин Координаторлорун” Мэрлердин Келишимине кошулуп жаткан, бирок талаптарды аткарууга зарыл көндүмдөрү жана/же ресурстары жетишпеген муниципалитеттерге стратегиялык жетек, каржылык жана техникалык колдоо көрсөтүп жаткан мамлекеттик башкаруу органдары деп карайт. Комиссия улут ичиндеги борбордук эмес бийликтер болгон Аймактык Координаторлорду, анын ичинде оодандарды, дубандарды жана муниципалитеттердин коомдук топторун - жана улуттук мамлекеттик органдар болгон Улуттук Координаторлорду, анын ичинде улуттук энергия мекемелерин жана энергия министрликтерин айырмалайт.

Мэрлердин Келишиминин Чыгыш Кеңсеси

Европа Комиссиясынын Башкы Директораты DG DEVCO тарабынан түзүлгөн жана каржылануучу Мэрлердин Келишиминин Чыгыш Кеңсеси (CoMO Чыгыш) Чыгыш Европа, Түштүк Кавказ жана Борбор Азиядагы демилгелерди координациялоо жана башкаруу үчүн жооптуу. Ал кол коюучуларды административдик колдоо жана техникалык жетек менен камсыз кылат, Келишимге кызыкдар тараптардын арасындагы тармактарга өбөлгө түзөт жана алардын иш-аракеттерин элге жайылтат. Брюсселдеги Мэрлердин Келишиминин Кеңсесинен тышкары, Львовдо (Украина), Тбилисиде (Грузия), Ереванда (Армения) жана Алматыда (Казакстан)) жайгашкан COMO-Чыгыш Кеңсеси Армения, Азербайжан, Беларусь, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан, Украина жана Өзбекстандагы кол коюучуларга көмөк көрсөтөт. Аны Энергия Шаарлары жетектеген жана Климат Альянсы, «Украинанын энергия үзүрлүү шаарлары» Ассоциациясы , Борбордук Азия Чөлкөмдүк Экологиялык Борборунан турган консорциум башкарат.

Келишимге колдоо көрсөткөндөр

Европа Комиссиясы “Келишимге колдоо көрсөткөндөрдү” Мэрлердин Келишиминин демилгесин жайылтуу жана кол коюучуларынын милдеттенмелерин колдоо үчүн өздөрүнүн лобби, байланыш жана тармактык мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган жергиликтүү бийликтердин Европалык, улуттук жана чөлкөмдүк тармактары жана бирикмелери деп аныктайт.

Энергия мекемелери

Жергиликтүү жана чөлкөмдүк энергия мекемелери энергия чарбасынын жакшы тажрыйбаларын киргизүүнү колдойт, туруктуу энергия түшүнүгүн жактайт жана өзгөчө жергиликтүү энергия муктаждыктарына негизделген башка жергиликтүү кызматтаррдын бир катарын сунуш кылат. Энергия мекемелерин мамлекеттик бийлик каржылайт.

Техникалык колдоо

Техникалык колдоо - жергиликтүү бийликтер менен Мэрлердин Келишими Кеңсесинин ортосундагы баштапкы терезе. Ал Кол коюучуларга жалпы жана толук техникалык колдоо көрсөтөт, методологиялык иш жана натыжаларга мониторинг үчүн каражаттарды камсыз кылат.

Ишке ашырылышы тууралуу баяндама

Ишке ашырылышы тууралуу баяндама - Келишимдин кол коюучулары Туруктуу Энергия боюнча Иш-аракеттер планын тапшыргандан кийин эки жыл сайын берип турууга милдеттенме алган жана пландын ишке ашырылышынын аралык натыйжаларын көрсөткөн документ. Бул баяндаманын максаты – аралык жыйынтыктар алдын ала коюлган максаттарга туура келеби деп баалоо.

Бириккен Изилдөө Борбору

Бириккен Изилдөө Борбору (БИБ) – Европа Комиссиясынын илимий жана техникалык бутагы. Ал демилгеге техникалык жана илимий колдоо көрсөтүү үчүн жооптуу. Ал кол коюучуларга алардын Мэрлердин Келишими боюнча милдеттенмелеринин ишке ашырылышын жана натыйжаларын байкоо үчүн ачык техникалык жетектер жана калыптарды камсыз кылуу максатында Мэрлер Келишими менен тыгыз кызматташтыкта иштейт. БИБнын вебсайты: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Жергиликтүү Энергия Күндөрү

Жергиликтүү Энергия Күндөрү – Келишимдин кол коюучулары энергияны акыл-эстүү урунуунун мүмкүнчүлүктөрүн элге эскертүү максатындагы өздөрүнүн расмий милдеттенмелеринин бөлүгү катары уюштурган иш-чаралар. Алар Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча жалпы пикир алышууга кызыкдар тараптарды жана жарандарды тартууга мүмкүнчүлүк жергиликтүү бийликтер үчүн жаратат. Адатта белгилүү бир мезгилге уюштурулуп, иш-чаралар ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок адатта мастер класстар, көргөзмөлөр, жетектелген саякат жана ачык эшик күндөрү сыяктуу иштерди камтыйт.

Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планы

Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планы (ТЭӨИП) – Келишимдин кол коюучусу 2020-жылга карата CO2 бөлүп чыгарууну кандайча кыскартканы жатканын жазган негизги документ. Ал пландарды аткаруу үчүн аныкталган иштерди жана чараларды, убакыт чектерин жана алынган жоопкерчиликтерди аныктайт. Келишимдин кол коюучулары өз ТЭӨИП форматтарын өздөрү тандай алышат, бул Келишимдин ТЭӨИП жоболорунун принциптерине шайкеш келет.

ТЭӨИП калыбы

ТЭӨИП калыбы – бул Келишимдин кол коюучуларына Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын өз мамлкеттик тилинде тапшырып жатканда, англис же орус тилинде толтурууга сунушталуучу электрондук документ. Ал кол коюучуларга өз иш-аракеттерин жана чараларын түзүмдөштүрүүдө, ошондой эле кийинки мониторингди жана контролду жөнөкөйлөтүү үчүн иштелип чыккан.

Webinar

webinar – Келишимге кызыкдар тараптар - анын ичинде кол коюучулар, Келишимдин Колдоо көрсөтүүчүсү жана Координаторлор – үчүн CoMO мүчөлөрү же башка серепчилер Келишимге байланышкан өзгөчө бир нерсе тууралуу окуган лекцияда болуу мүмкүнчүлүгүн берүүчү желедеги live, интерактивдүү презентация.

Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук