Illustration Глосарій

Угода мерів є багатосторонньою ініціативою, яка охоплює широке коло учасників, численні кроки та процедури. За допомогою цього глосарія початківці зможуть знайти повну інформацією про Угоду від А до Я!

Базовий кадастр викидів


Базовий кадастр викидів є кількісною оцінкою CO2, що викидається за рахунок споживання енергії на території підписанта Угоди протягом базового року. Він дає можливість виявити основні джерела викидів CO2 та їх відповідні потенціали скорочення.

Взірець досконалості


Взірці досконалості є відповідними прикладами ініціатив, якими особливо пишаються підписанти, Координатори та Структури підтримки Угоди, і, більш того, схвалюють корисні дії для інших місцевих органів влади, областей, регіонів чи мереж для наслідування.

Координатори Угоди


Європейська комісія визначає «Координаторів Угоди» як органи державного чи регіонального управління, що забезпечують стратегічне керівництво, фінансову та технічну підтримку муніципалітетам, які підписують Угоду мерів, але яким бракує необхідних навичок та / або ресурсів для виконання їх вимог. Комісія розрізняє Територіальних координаторів, які є субнаціональними децентралізованими органами влади, включаючи області, провінції та територіальні обєднання муніципалітетів, і Національних координаторів, які є національними урядовими установами, в тому числі, національні енергетичні агентства й міністерства енергетики.

Офіс Угоди мерів - Схід


Офіс Угоди мерів - Схід (ОУМ-Схід), який заснований і фінансується Європейською комісією DG DEVCO, відповідає за координацію й керування ініціативами в країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Він надає підписантам адміністративну та технічну підтримку, полегшує взаємодію між зацікавленими сторонами Угоди та сприяє їх діяльності. На додаток до ОУМ у Брюсселі, офіс ОУМ - Схід, який розташований у Львові (Україна) та Тбілісі (Грузія), надає підтримку підписантам у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, на Україні та в Узбекистані. Він управляється консорціумом, який знаходиться під керівництвом Асоціації «Energy Cities» і включає в себе Асоціації «Climate Alliance» та «Energy Efficient Cities of Ukraine» (EECU), Агентство «NL Agency» і «Regional Environmental Centre for Central Asia» (CAREC).

Структури підтримки Угоди


Європейська комісія визначає «Структури підтримки Угоди» як європейські, національні та регіональні мережі й асоціації місцевих органів влади, які ефективно використовують свою діяльність з лобіювання, комунікації та налагодження мережі контактів для сприяння ініціативі Угоди мерів і підтримки зобов’язань своїх підписантів.

Енергетичні агентства


Місцеві та регіональні енергетичні агентства підтримують впровадження передового досвіду з енергоменеджменту, пропагують концепцію сталого розвитку, надають інформацію та рекомендації, а також пропонують ряд інших місцевих послуг, основаних на конкретних місцевих потребах енергоспоживання. Енергетичні агентства фінансуються органами влади.

Служба технічної підтримки


Служба технічної підтримки є основним інтерфейсом між місцевими органами влади і Офісом Угоди мерів. Вона надає загальну й повну технічну підтримку підписантам, а також забезпечує ввід даних для методологічної роботи й моніторингу результатів.

Звіт про впровадження


Звіт про впровадженняє документом, який підписанти Угоди зобов’язуються представляти кожні два роки після подання свого Плану дій зі сталого енергетичного розвитку, і який містить проміжні результати його реалізації. Метою даного звіту є оцінка того, чи відповідають попередні результати передбаченим цілям.

Спільний дослідницький центр


Спільний дослідницький центр (СДЦ) є науково-технічним підрозділом Європейської комісії. Він відповідає за забезпечення науково-технічної підтримки цієї ініціативи. Він працює у тісній співпраці з ОУМ для надання підписантам чітких технічних вказівок й шаблонів з метою виконанню ними своїх зобов’язань за Угодою мерів, а також для контролю за реалізацією й результатами. Веб-сайт JRC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Місцевий День енергії


Місцеві Дні енергії є заходами, які організують підписанти Угоди в рамках своїх офіційних зобов’язань, з метою підвищення обізнаності громадськості про можливості, які пропонує раціональніше використання енергії. Вони дають місцевим органам влади можливість залучити зацікавлені сторони і громадян в загальний діалог з питань розробки та реалізації Планів дій зі сталого енергетичного розвитку. Ці події, як правило, організуються на конкретний період часу. Типи подій в рамках цих подій можуть відрізнятися, однак зазвичай вони включають такі заходи, як семінари, виставки, екскурсії та дні відкритих дверей.

План дій зі сталого енергетичного розвитку


План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) є основним документом, в якому підписант Угоди окреслює те, яким чином він має намір досягти своєї мети зі зменшення викидів CO2 до 2020 року. Він визначає види діяльності й заходи, заплановані для досягнення мети, а також часові рамки та розподіл обов’язків. Підписанти Угоди можуть на свій розсуд вибирати формат свого ПДСЕР, з умовою, що він відповідає принципам, викладеним у Посібнику Угоди з розробки ПДСЕР.

Шаблон ПДСЕР


Шаблон ПДСЕР є електронним документом, який підписантам Угоди пропонується заповнити он-лайн, англійською або російською мовою, одночасно з поданням свого Плану дій зі сталого енергетичного розвитку на своїй рідній (національній) мові. Його було розроблено, щоб допомогти підписантам структурувати свої дії та заходи, а також для полегшення моніторингу й подальшого спостереження.

Онлайн-семінар


Онлайн-семінар являє собою інтерактивну презентацію в мережі Інтернет, що дає можливість зацікавленим сторонам Угоди, в тому числі, підписантам, Структурам підтримки й Координаторам Угоди, - відвідати лекцію, яку читають працівники ОУМ або інші експерти з певної теми стосовно Угоди.

Twitter
Щоб обмінюватись
через Ваш мобільник
Facebook
Щоб слідкувати
за сторінкою Угоди
Інформаційний бюлетень
Щоб підписатися на
піврічний інформаційний бюлетень
Rss оновлення
Щоб отримувати
новини в реальному часі
За політичної підтримки Європейської комісії – Генерального директорату з розвитку та співробітництва (DG DEVCO) За політичної підтримки Європейської комісії – Генерального директорату з розвитку та співробітництва (DG DEVCO). Веб-сайт координується Офісами Угоди мерів..
Новини | Програма заходів | Карта сайту | Допомога щодо Rss | Авторство | Правові аспекти