Illustration Glosar

Convenţia primarilor este o iniţiativă cu mai multe faţete, care implică o gamă largă de actori, numeroşi paşi şi procese. Prin intermediul prezentului glosar, noii veniţi ar trebui să se poată descurca, beneficiind de informaţii complete despre Convenţie, de la A la Z!

Inventarul de Referinţă al Emisiilor (IRE)

Inventarul de referinţă al emisiilor reprezintă o cuantificare a cantităţii de CO2 emise ca urmare a consumului de energie în teritoriul semnatarului Convenţiei pe durata unui an de referinţă. Acesta permite identificarea principalelor surse de emisii de CO2 şi posibilităţile de reducere respective.

Standarde de excelență

Standarde de excelență - sunt exemple importante a iniţiativelor cu care semnatarilii, coordonatorili şi susţinătorii Convenției sunt deosebit de mândri şi pe care le recomandă pentru alte organe ale administraţiei locale, state, regiuni, sau asociaţii ca un exemplu de urmat.

Coordonatorii Convenţiei

Comisia Europeană defineşte „Coordonatorii Convenţiei” drept acele administraţii publice care oferă îndrumare strategică şi sprijin financiar şi tehnic municipalităţilor care aderă la Convenţia primarilor, dar care nu au abilităţile şi/sau resursele necesare pentru a pune în practică angajamentele. Comisia face distincţia între coordonatorii teritoriali, care sunt autorităţile subnaţionale descentralizate – inclusiv provinciile, regiunile şi grupurile publice de municipii – şi coordonatorii naţionali, care sunt organismele naţionale publice – inclusiv agenţiile naţionale şi ministerele din domeniul energiei.

Oficiul pentru Convenţia primarilor Est

Oficiul Convenției primarilor - Est (CoM - Est) a fost înfiinţat şi finanţat de Directoratul General pentru Dezvoltare şi Cooperare a Comisiei Europeane şi este responsabilă pentru coordonarea şi gestionarea iniţiativei în Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală.
Oficiul acordă sprijin administrativ semnatarilor, suport tehnic şi facilitează stabilirea contactelor între Partenerii Convenției şi asigură o informare de amploare despre activităţile lor. Împreună cu oCoM situat în Bruxelles, oCoM - Est, situat în Lvoiv (Ucraina), Tbilisi (Georgia), Erevan (Armenia) şi Almata (Kazahstan) acordă ajutor semnatarilor în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan. Oficiul este condus de Consorţium în frunte cu Asociaţia Energy Cities care includ Asociaţia Climate Alliance, Asociaţia "Asociaţia Oraşelor cu energie eficientă din Ucraina", si Centrul Regional de Mediu pentru Asia Centrală

Suporterii Convenţiei

Comisia Europeană defineşte „suporterii Convenţiei” ca fiind reţele europene, naţionale şi regionale şi asociaţiile de autorităţi locale care profită de activităţile lor de lobby, de comunicare şi de stabilire de conexiuni pentru a promova iniţiativa Convenţiei primarilor şi a sprijini angajamentele semnatarilor acesteia.

Agenţiile de energie

Agenţiile de energie locale şi regionale (AELR) sprijină introducerea practicilor de bună gestionare a energiei, promovează conceptul de durabilitate, oferă informaţii şi îndrumare şi o serie de alte servicii locale care au la bază nevoile locale specifice de energie. Agenţiile de energie sunt finanţate de autorităţile publice.

Serviciul de asistenţă

Serviciul de asistenţă este prima interfaţă între autorităţile locale şi Oficiul pentru Convenţia primarilor. Acesta oferă sprijin general şi sprijin tehnic complet semnatarilor şi îşi aduce contribuţia la activitatea metodologică şi la monitorizarea rezultatelor.

Raport despre implementare

Raportul despre implementare reprezintă un document pe care semnatarii Convenției se angajează să-l prezinte odată la doi ani după prezentarea Planului de acţiuni pentru energia durabilă în care sunt prezentate rezultatele intermediare ale implementării acestuia. Scopul acestui raport este evaluarea conformitaţii rezultatelor preliminare ale sarcinilor înaintate.

Centrul Comun de Cercetare

Centrul Comun de Cercetare (CCC) este un instrument ştiinţific şi tehnic al Comisiei Europene, care acordă suport ştiinţific şi tehnic iniţiativei. El activează în strînsă colaborare cu Oficiile Convenției Primarilor în scopul asigurării semnatarilor cu îndrumare şi modele tehnice clare, cu ajotorul cărora aceştea vor putea să-şi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul Convenției Primarilor, precum şi pentru a monitoriza punerea în aplicare a angajamentelor şi a rezultatelor. Site-ul CCC : http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Ziua locală a energiei

Zilele Locale ale Energiei reprezintă măsuri,
organizate de Semnatarii Convenției cu scopul sporii informării cetățenilor despre oportunitățile, care pot fi obținute prin utilizarea energiei pe cale mai inteligentă. Ei prezintă posibilitate organelor publice locale pentru atragerea partenerilor noi și cetățenilor la dialogul public în legătură cu elaborare și realizarea Planului de acţiune privind energia durabilă. Zilele Locale ale Energiei se organizează într – o perioadă anumită a anului, tipul măsurilor poate varia, însă deseori ele pot iclude seminare, expoziții, excursii și zile a ușilor deschise.

Planului de acţiune privind energia durabilă

Planului de acţiune privind energia durabilă (PAED) reprezintă un document cheie, în care Semnatarul Convenției descrie în ce mod intenționează să realizeze sarcinile și măsurile, care vor contribui la atingerea scopurilor, precum și a orarului de timp și distribuirea obligațiunilor. Semnatarii Convenției pot selecta în mod sinestătător formatul PAED al său, însă acesta trebue să corespundă principiilor prevăzute de Ghidul Convenției pentru elaborarea PAED.

Model PAED

Modelul PAED reprezintă un document electronic, care trebuie să fie îndeplinit de către semnatarii Convenției în limba rusă sau engleză concomitent cu prezentarea Planului de acţiune privind energia durabilă în limba de stat. Acesta a fost elaborat în scopul asistenței semnatarilor la structurizarea acțiunilor și a măsurilor sale, de asemena și pentru simplificarea monitorizării și controlului ulterior.

Webinar

Webinarul este o prezentare interactivă în direct pe internet care oferă ocazia părţilor implicate în Convenţie – incluzând semnatarii, suporterii şi coordonatorii Convenţiei – de a participa la o prelegere susţinută de membrii CoMO sau de alţi experţi pe o temă specifică legată de Convenţie.

Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic