Illustration Дубан же Оодан катары

Мэрлердин Келишими өз ийгилигинин чоң үлүшүн кол коюучулардын кызматына өз ресурстарын жана билимин арнаган чөлкөмдөрдүн, дубандардын жана башка ушул сыяктуу мамлекеттик органдардын жандуу катышуусунан алат. Алар Комиссияда Келишимдин Координаторлору катары таанылып, Келишимдин билдирүүсүн жеткирүүдөгү жана таасирин күчөтүүдөгү негизги өнөктөр болуп эсептелет.

Ким жарайт?

Дубандар, чөлкөмдөр, шаарлар, жергиликтүү бийликтердин топтору… Келишимдин кол коюучуларына стратегиялык жетек, каржылык жана техникалык колдоо берүүгө расмий милдеттенме алган ар бир мамлекеттик бийлик органын Европа Комиссиясы Келишимдин Координатору деп расмий түрдө тааныйт.

Бул айтылган мамлекеттик мекемелер "Аймактык Координаторлор" катары катышса, улуттук деңгээлдеги министрликтер жана энергия мекемелери сыяктуу бийликтер да "Улуттук Координаторлор" катары тартылышы мүмкүн.

Жергиликтүү жана чөлкөмдүк энергия мекемелери түздөн-түз катыша албайт. Бирок, алар көп учурда муниципалитеттерди алардын атынан колдоого мамлекеттик бийлик органы аркылуу укук алышат. Алардын катышышы демилгенин ийгилиги үчүн чечүүчү болгондуктан, алардын өз ооданын, дубанын же чөлкөмүн кошулууга ынандырышы кубатталат.

Милдеттенмелер кайсылар?

 • Мэрлердин Келишимин өз аймагындагы муниципалитеттер арасында жарнактоо жана кошулуп жаткан муниципалитеттерди колдоо жана координациялоо;
 • Келишимге кошулууну каалаган, бирок Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын даярдоого зарыл ресурстары жетишпеген муниципалитеттерге техникалык жана стратегиялык жардам берүү;
 • Туруктуу энергетикалык өнүгүү боюнча иш-аракеттер планын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга муниципалитеттер үчүн каржылык колдоо жана мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу;
 • Элдин эсине салуу үчүн Жергиликтүү Энергия Күндөрүн уюштурууга жардам берүү жана;
 • Комиссияга алынган натыйжалар боюнча расмий баяндама берүү жана Келишимди стратегиялык ишке ашырууга катышуу.

Милдетин такыр же жетиштүү аткарбаган чөлкөмдүн Келишимдин Координатору катары катышуусун Европа Комиссиясы токтотуп койо алат.

Кантип кайрылыш керек?

Келишимдин Координатору макамына ээ болууга кызыккан мамлекеттик башкаруу органдары буларды аткарышы керек:

 • Кызыгууну билдирүү online калыбын толтуруу;
 • Жарамдуулукту ырастаган соң Европа Комиссиясы менен кол коюла турган макулдашуу калыбын толтуруу;
 • Эки тарап тең макулдашууга кол койгондон кийин өзү кол коюучуларга көрсөткүсү келген кызматтар жана колдоо тууралуу толук маалымат бар жаңы түзүлгөн online профилин жаңыртуу.

Эмне үчүн катышуу керек?

 • Энергия, экономикалык, социалдык жана климаттын өзгөрүшү көйгөйлөрү боюнча улуттук стратегияларга салым кошуу.
 • Келишимдин Координатору болуунун көп катмарлуу артыкчылыктары бар:
 • Европа Комиссиясынын кубаттоосу жана таануусу;
 • Эл аралык масштабда көрүнүктүү болуу, мисалы, иш-аракеттерин Келишимдин вебсайтында жайгаштыруу аркылуу;
 • Жергиликтүү бийликтер аркылуу эл аралык каржы мекемелеринен жана донорлордон каржылоо тартуу мүмкүнчүлүгү
 • Шериктештер менен тажрыйба бөлүшүү;
 • Иштеп чыккан куралдарына жана методологияларына илимий жана техникалык пикир угуу;
 • Адистик талкуу топторуна, мастер класстарга жана башка тажрыйба бөлүшүүчү аянтчаларга катышуу.
 • Акыркы, бирок маанисиз эмес – аймактык иштеп чыгууларды бириктирүү жана жергиликтүү башкарууну күчтөө
Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук