Illustration Convenţia primarilor

Convenţia primarilor reprezintă principala iniţiativă lansată de Uniunea Europeană, care uneşte autorităţile locale şi regionale într-un angajament voluntar comun pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi propun reducerea cu 20% a emisiilor lor de CO2 până în 2020, prin aceasta contribuind la o creştere economică ecologică şi o mai bună calitate a vieții.

Convenţia pe scurt

După adoptarea în 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima şi energia, Comisia Europeană a lansat Convenţia primarilor pentru a susţine şi sprijini eforturile depuse de autorităţile locale în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă. Într-adevăr, structurile de guvernanţă locale deţin un rol crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult dat fiind că 80% din consumul de energie şi emisiile de CO2 sunt asociate cu activităţile urbane.

Prin Convenţia primarilor, instituţiile UE au făcut un pas fără precedent prin care implică în mod direct autorităţile locale şi regionale, astfel recunoscând rolul important pe care îl au în atingerea obiectivelor ambiţioase privind energia şi clima.

Acţiunile vorbesc de la sine

În scopul transpunerii angajamentului lor politic în măsuri și proiecte concrete, semnatarii Convenției se angajează pentru a elabora un Inventarul de Referinţă al Emisiilor (IRE), şi crearea unei politici locale de energie durabilă și a capacităților relevante de gestionare a energiei și să prezinte, în anul următor după semnarea de către ei, a Planului de acţiune privind energia durabilă (PAED) cu evidenţierea acţiunilor cheie pe care intenţionează să le întreprindă.

În afară de rezultatele obţinute în domeniul economiei energiei, rezultatele acţiunilor semnatarilor sunt diverse: prestarea serviciilor energetice accesibile şi non poluante, crearea locurilor de muncă calificate şi stabile; sporirea stabilităţii financiare şi sociale, crearea unui mediu ambiant mai sănătos şi imbunatatirea calitatii vietii; Sporirea competitivităţii economice prin dezvioltarea buziness - ului şi a inovării, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice
şi a infrastructuri.
Aceste acţiuni servesc drept exemplu pentru alte oraşe şi în special prin reflecatrea lor la capitolul " Standarde de excelență”, o bază de date a celor mai bune practici obşinute de semnatari Convenției. Catalogul Planurilor de acţiune privind energia durabilă– acesta este o altă sursă unică de inspirație, care demonstrează stabilirea obiectivelor ambiţioase de către ceilalţi semnatari precum şi măsurile-cheie întreprinse pentru a le obţine.

Sprijin variat

În ţările semnatarilor

Deşi un număr din ce în ce mai mare de municipalităţi îşi manifestă voinţa politică de a participa la Convenţie, acestea nu au întotdeauna capacitatea politică şi administrativă şi resursele financiare şi tehnice necesare pentru a-şi respecta angajamentele. Din acest motiv, un statut special în cadrul Convenţiei a fost acordat administraţiilor publice şi reţelelor care au capacitatea de a acorda asistenţă semnatarilor în atingerea scopurilor lor ambiţioase.

Reţelele sau asociațiile de autorităţi locale, cunoscute şi ca suporteri ai Convenţiei, se angajează să maximizeze impactul iniţiativei prin activităţi promoţionale, legături cu membrii acestora şi platforme de schimb de experienţă

Din partea Oficiilor pentru Convenţia primarilor

Oficiul Convenției Primarilor în Bruxel, precum şi a sucursalelor acestuia în Lvov (Ucraina), Tbilisi (Georgia), Erevan (Armenia) şi Almata (Kazahstan) - Oficiile Convenției Primarilor din ţările Estice furnizează zi cu zi acordă suport informaţional,tehnic şi administrativ Semnatarilor, Coordonatorilor şi Susţinătorilor Convenției. Managementul în secţiile din Lvov, Tbilisi, Erevan şi Almata se efectuiază prin combinarea reţelelor autorităţilor locale şi regionale şi a celor mai înalte autorităţi naţionale. Oficiul pentru Convenția Primarilor în Bruxel este responsabil pentru coordonarea comună a iniţiativei.

Din partea Centrului Comun de Cercetare

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, în colaborare cu oficiile Convenției Primarilor oferă Semnatarilor suport tehnic şi ştiințific, în special, în elaborarea unui Inventarul de Referinţă al Emisiilor şi a Planurilor de acţiune privind energia durabilă.

În decursul procesul de participare în cadrul proiectului, semnatarii sunt instruiți cu diferite instrumente şi metodologii elaborate în comun de oficiile Convenției Primarilor şi a Centrului Comun de Cercetare.

Din partea instituţiilor UE

Pe lângă sprijinul oferit de Comisia Europeană, iniţiativa Convenţiei beneficiază de sprijin instituţional deplin şi din partea Comitetului Regiunilor, care a sprijinit iniţiativa încă de la început, din partea Parlamentului European, unde este găzduită ceremonia de semnare anuală, precum şi din partea Băncii Europene de Investiţii care acordă asistenţă autorităţilor locale în eliberarea potenţialului lor de investiţii.

Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic