Illustration Ca provincie sau regiune

Convenţia primarilor datorează o mare parte a succesului său participării active a regiunilor, a provinciilor şi a altor astfel de autorităţi publice care îşi pun resursele şi know-how-ul în serviciul semnatarilor. Recunoscuţi drept coordonatori ai Convenţiei de către Comisie, aceştia acţionează ca aliaţi cheie în transmiterea mesajului şi creşterea impactului Convenţiei.

Cine este eligibil?

Provinciile, regiunile, zonele metropolitane, grupurile de autorităţi locale… Orice autoritate publică ce se angajează în mod public să ofere îndrumare strategică şi sprijin financiar şi tehnic semnatarilor Convenţiei va fi recunoscută în mod oficial drept coordonator al Convenţiei de către Comisia Europeană.

În timp ce entităţile publice menţionate anterior participă în calitate de „coordonatori teritoriali”, autorităţile de la nivel naţional, precum ministerele şi agenţiile de energie, pot, de asemenea, să fie implicate în calitate de „coordonatori naţionali”.

Agenţiile de energie locale şi regionale nu sunt eligibile în mod direct. Totuşi, acestea sunt adesea mandatate de autoritatea lor publică să sprijine municipalităţile în numele lor. Cum participarea acestora este esenţială pentru succesul iniţiativei, acestea sunt puternic încurajate să convingă provincia sau regiunea să adere.

Care sunt angajamentele?

 • promovarea Convenţiei primarilor în rândul municipalităţilor din teritoriul acestora şi oferirea de sprijin şi coordonare acelor municipalităţi care aderă;
 • a acorda susţinere tehnică şi strategică pentru acele primării care au aderat la Convenția, însă nu dispun de resurse necesare pentru pregătirea Planului de acţiune privind energia durabilă;
 • a acorda susţinere financiară şi oportunităţi pentru municipii în scopul dezvoltării şi implementării Planului de acţiune privind energia durabilă;
 • oferirea de asistenţă în organizarea zilelor locale ale energiei în vederea sensibilizării şi;
 • raportarea în mod regulat către Comisie cu privire la rezultatele obţinute şi participarea la implementarea strategică a Convenţiei.

În caz de nonacţiune sau angajament insuficient, Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a suspenda participarea unei regiuni sau provincii în calitate de coordonator al Convenţiei.

Cum să ne înscriem?

Administraţiile publice interesate să obţină statutul de coordonator al Convenţiei trebuie să urmeze procesul de mai jos:

 • se completează formularul online de exprimare a interesului;
 • după confirmarea eligibilităţii, se completează formularul de acord care trebuie să fie cosemnat de Comisia Europeană;
 • după semnarea acordului de ambele părţi, trebuie actualizat profilul online nou creat cu informaţii complete privind serviciile şi sprijinul pe care intenţionaţi să îl acordaţi semnatarilor.

De ce să participăm?

Avantajele statutului de coordonator al Convenţie sunt multiple:

 • o contribuţie la strategiile naţionale referitoare la energie, economie, domeniul social şi schimbările climatice;
 • susţinere şi recunoaştere din partea Comisiei Europene;
 • o mare vizibilitate la scară internaţională, mai ales prin promovarea acţiunilor acestora pe site-ul web al Convenţiei;
 • posibilitatea de a atrage finanţare din partea instituţiilor finanţatoare şi a sponsorilor la nivel internaţional;
 • împărtăşirea experienţei cu omologii;
 • feedback ştiinţific şi tehnic privind instrumentele şi metodologiile elaborate;
 • participarea la grupuri de discuţii specifice, la ateliere de lucru şi la alte platforme de schimb de experienţă;
 • în cele din urmă, dar nu cel mai puţin important, consolidarea dezvoltării teritoriale şi întărirea guvernanţei locale.
Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic