Illustration Ca autoritate locală

Autorităţile locale deţin un rol esenţial în atenuarea schimbărilor climatice. Participarea la Convenţia primarilor le sprijină în acest demers, oferindu-le din plin sprijin şi oportunităţi de stabilire de conexiuni cu coordonatorii teritoriali ai Convenţiei, suporterii Convenţiei, Oficiul pentru Convenţia primarilor, instituţiile şi alţi actori implicaţi. În situaţia în care sprijinul nu este disponibil, autorităţile locale pot folosi exemplele altor ţări pentru a convinge guvernul şi partenerii să adere la Convenţie şi să acţioneze.

Cine este eligibil?

Convenţia primarilor este deschisă tuturor autorităţilor locale constituite în mod democratic cu/din reprezentanţi aleşi, de orice mărime şi oricare ar fi stadiul implementării politicilor acestora privind energia şi clima.

Cum să aderăm?

Pentru a participa la această iniţiativă care se dezvoltă din ce în ce mai mult, autorităţile trebuie să urmeze următorul proces:

 • Prezentaţi iniţiativa Convenţiei primarilor consiliului municipal;
 • Asiguraţi-vă că o decizie oficială de aderare la Convenţie a fost adoptată de consiliu printr-o rezoluţie oficială;
 • Mandataţi-l pe primar - sau pe reprezentantul echivalent al consiliului local - să semneze formularul de aderare;
 • Trimiteţi un mesaj electronic Oficiului pentru Convenţia primarilor pentru a informa Comisia despre decizia de a adera la iniţiativă;
 • Luaţi notă de paşii următori care sunt descrişi într-un e-mail de confirmare trimis Consiliul local.

Când să aderăm?

Autorităţile locale pot semna Convenţia primarilor oricând, dat fiind că nu există un termen limită. Ceremoniile Convenţiei primarilor sunt organizate anual cu participarea unui număr mare de primari care beneficiază de vizibilitate la nivel internaţional printr-o semnătură publică.

De ce să participăm?

Semnatarii Convenţiei primarilor găsesc motive numeroase de a participa la mişcare, printre care:

 • sunt sprijiniţi în eforturile lor de a oferi un mediu înconjurător, social şi economic stabil actorilor de la nivel local (servicii energetice abordabile, crearea de locuri de muncă, un mediu înconjurător mai sănătos etc.);
 • dezvoltă capacităţi politice, administrative şi financiare noi în cadrul municipalităţii pentru a aborda provocările economice, energetice şi climatice majore în beneficiul cetăţenilor;
 • creează sau consolidează dinamica eforturilor necesare pentru o creştere economică ecologică şi o calitate mai bună a vieţii în teritoriul lor;
 • beneficiază de încurajarea şi de exemplele celorlalţi pionieri;
 • împărtăşesc cu ceilalţi expertiza dobândită în teritoriul lor;
 • fac publicitate teritoriului lor pentru pionierat în dezvoltarea energiilor durabile la nivel local;
 • beneficiază de susţinere şi de sprijin instituţional (din partea UE şi a instituţiilor din Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală);
 • contribuie la reducerea emisiilor de CO2 la nivel global.
Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic