Illustration Ca asociaţie sau reţea de autorităţi locale

Reţelele şi asociaţiile de autorităţi locale sunt catalizatorii principali ai creşterii şi promovării Convenţiei primarilor. Numeroasele lor cunoştinţe asupra contextului local şi naţional le transformă în intermediari indispensabili între Oficiul pentru Convenţia primarilor şi semnatari.

Cine este eligibil?

Reţelele şi asociaţiile de autorităţi locale şi regionale participă în calitate de suporteri ai Convenţiei. În această calitate, acestea se angajează îndeosebi să promoveze Convenţia primarilor în rândul membrilor lor, să îi îndrume de-a lungul procesului Convenţiei şi să faciliteze schimburile de experienţă.

Care sunt angajamentele?

Reţelele şi asociațiile de autorităţi locale care aderă în calitate de suporteri ai Convenţiei se angajează în mod oficial să:

 • promoveze Convenţia primarilor şi să ofere sprijin acelora dintre membrii lor care aderă;
 • recunoască în mod public Convenţia primarilor drept element cheie al politicii lor;
 • faciliteze schimburile de experienţă între semnatari şi oraşele candidate;
 • asigure un rol de intermediar între membrii acestora, CoMO şi mass-media naţională/regională;
 • identifice sinergiile cu evenimentele şi iniţiativele înrudite la nivel naţional sau regional;
 • ofere feedback în mod regulat cu privire la acţiunile membrilor lor odată ce au aderat la Convenţia primarilor, precum şi la serviciile pe care le oferă în calitate de suporter al Convenţiei.

În caz de nonacţiune sau angajament insuficient, Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a suspenda participarea unei regiuni sau provincii în calitate de coordonator al Convenţiei.

Cum să ne înscriem?

Pentru a obţine statutul de suporter al Convenţiei, reţelele de autorităţi locale trebuie să urmeze paşii de mai jos:

 • se completează formularul online de exprimare a interesului;
 • după confirmarea eligibilităţii, se completează formularul de acord care trebuie să fie cosemnat de Comisia Europeană;
 • odată creat de Oficiul pentru Convenţia primarilor, trebuie să vă actualizaţi profilul online cu informaţii complete privind serviciile pe care intenţionaţi să le acordaţi semnatarilor.

De ce să participăm?

Suporterii Convenţiei obţin o valoare adăugată deosebită din implicarea lor în Convenţia primarilor, inclusiv oportunităţi de:

 • a promova cele mai bune practici ale membrilor lor;
 • a acompania mai bine activităţile membrilor în domeniul energiei durabile;
 • a-şi prezenta serviciile către un public mai larg;
 • a face schimb de experienţă cu alte reţele şi de a face parte din noi parteneriate;
 • a beneficia de susţinerea şi recunoaşterea Comisiei Europene;
 • a beneficia de mai multă vizibilitate pentru evenimentele lor majore organizate în legătură cu Convenţia;
 • a-şi intensifica sau îmbunătăţi participarea în calitate de membru;
 • a participa la foruri specifice, ateliere de lucru şi grupuri de discuţii.
Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic