Illustration Ajaýyplygyň ülňüsi

Ajaýayplygyň ülňüleri şäher häkimleriniň bileleşigine gol çekenleriň öz ýerlerinde durmuşa geçiren ýerli başlangyçlarynyň mysallary bolup, beýleki ýerli häkimiýetleriň görelde almagy üçin peýdalydyr.

Ajaýyplygyň ülňüsini nädip tabşyrmaly?

Bileleşige gol çekenler, utgaşdyryjylar we goldaýjylar durnukly energiýa we hereketlilik boýunça üç mysala çenli görkezmek arkaly öz işleriniň gysgaça düşündirilişini neşir etmäge çagyrylýarlar. Bu mysallar olaryň onlaýn profilleri arkaly neşir edilip we belli wagtlarda täzelenip bilner.


Поиск Историй...
6263 Tapylan ülňüler.

Истории Dil
Omegna, IT
renewal of private transport fleet
en
Omegna, IT
Integrated PV plants on residential buildings
en
Omegna, IT
integrated PV plants on tertiary buildings
en
Omegna, IT
Solar thermal plants diffusion in residential buildings
en
Omegna, IT
renewal of thermal plants in public buildings
en
Omegna, IT
Existing residential buildings energy refurbishment
en
Omegna, IT
electric efficiency in residential buildings
en
Errenteria, ES
Renovation of municipal buildings takin into account enery efficiency criteria
en
Errenteria, ES
Refurbishment of façades in residential sector
en
Errenteria, ES
Promotion of the sustainable mobility in Errenteria
en
Hondarribia, ES
Klimatizazioaren kontrola hobetzeko, termostato digitalen instalazioa gauzatu Loraitz Haurtzaindegian
eu
Hondarribia, ES
Kanpo argiteria osatzen duten luminaria eta proiektoreak, eraginkorragoak diren batzuengatik aldatzea eta fluxu erreguladoreen instalazioa.
eu
Hondarribia, ES
Zuhaitz landaketak sustatzea Hondarribiko basoetan
eu
Bergantino, IT
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA
it
Bergantino, IT
IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO
it
Bergantino, IT
Acquisto di energia verde certificata
it
Bergantino, IT
Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione
it
Ranica, IT
Installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici
it
Ranica, IT
sostituzione di lampade votive con quelle a LED
it
Ranica, IT
Orologi astronomici per regolare l'illuminazione pubblica
it
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny