Illustration Административдик түзүмдөр

Талапка ылайык административдик түзүмдөрдү уюштуруу

Талапка ылайык административдик түзүмдөрдү уюштуруу

Мэрлердин Келишими сиздин жергиликтүү бийликте ийгиликтүү болушу үчүн сиздин ички административдик түзүмдөр тартиптештирилиши жана оптималдаштырылышы керек. Дал келген билгиликтери бар атайын бөлүмдөр жана Мэрлердин Келишиминин милдеттенмелеринин аткарылышына арналган жетиштүү каржылык жана адамдык ресурстары белгилениши керек. Туруктуу энергия саясатын иштеп чыгуу – татаал жана убакыт талап кылган процесс, систематикалык түрдө пландаштырылып жана узак убакыт бою башкарылышы керек. Бул жергиликтүү администрациянын айлана-чөйрөнү коргоо, жерди урунуу жана мейкиндикти пландоо, экономика жана социалдык иштер, курулуш жана унаа, бюджет жана каржы, сатып алуулар ж.у.с. ар кайсы бөлүмдөрүнүн кызматташуусун жана макулдашып иштешин талап кылат. Эң башкысы - туруктуу энергияны башкаруу сиздин тиешелүү муниципалитеттик бөлүмдөрүнүн башка иш-аракеттер жана демилгелери менен эриш-аркак болушу, жана сиздин жергиликтүү бийликтин жалпы пландоосунун бөлүгү болуп калары камсыз болушу керек.

Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук