Illustration Academia corner

The Academia corner aims at gathering researchers studying areas related to the Covenant of Mayors initiative. This will offer the place for them to engage with other peers, disseminate their research and bring them closer to the Covenant community. This corner also intends to provide some inspiration to early-stage researchers.

Science Calling
Are you at the stage of defining your research topic? The Covenant of Mayors Office offers you some inspiration of research topics. It is your chance to make a ground-breaking work and a real contribution for local authorities across Europe.
Science Community
Do your research interests match with the Covenant of Mayors initiative? Join the Covenant Science Community and spread out your stimulating research findings. Make use of this platform for networking and exchanging between academia and local and regional authorities.
Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական