Illustration 2,500/124,602,017 (auto calculation)

Imzolovchilar/Aholi

Hokimlar Kelishuvi Yevropa Ittifoqi tomonidan ilgari surilgan asosiy tashabbus bo’lib, unda mahalliy va mintaqaviy hokimiyat organlarining ishtirok etishi ko’zda tutiladi, ular o’z ixtiyorlari bilan o’z hududlarida quvvatlardan foydalanishning samaradorligini va qayta tiklanuvchi quvvat manbalaridan foydalanishni oshirish majburiyatini oladilar. O’z intilishlari bilan Kelishuvni imzolovchilar 2020 yilga kelib CO2 chiqindilari miqdorini kamida 20% ga kamaytirishga erishishni, shu yo’l bilan yashil iqtisodiy rivojlanish va yaxshilangan yashash darajasiga o’z hissalarini qo’shishni maqsad qiladilar.

Twitter
Uyali aloka
orqali boglanmoq
Facebook
Rasmiy Sahifalardan
doimiy ravishda foydalanmoq
Habarnoma
Haroylik habarnomaga
obuna bolmoq
RSS-tasma
Habarlarni oz
vaqtida olmoq
Yevropa Komissiyasi – DG DEVCO  ning siyosiy ko’magi bilan Yevropa Komissiyasi – DG DEVCO ning siyosiy ko’magi bilan. Veb-sahifa Hokimlar Kelishuvining ofislari tomonidan boshqariladi..
Yangiliklar | Kun tartibidagi masalalar | Sayt xaritasi | RSS yordami | Kreditlar | Huquqiy