Illustration 2,500/124,602,017 (auto calculation)

İmzalayanlar/Sakinlər

Şəhər Merlərinin razılaşması enerji effektivliyinin artmasına və bərpa olunan enerji mənbələrindən onların ərazilərində istifadə edilməsinə könüllü xidmet edecek yerli və regional hakimiyyət orqanlarının iştirakı ilə Avropa İttifaqı tərəfindən başlanmış bir əsas təşəbbüsdür.
Razılaşmanı İmzalayanların öhdəliklərinə görə , 2020-ci ilədək CO2 emissiyalarını ən azı 20%-i azaltmağa çalışacaq və bununla da yaşıl iqtisadi artım və həyatın keyfiyyətininin artmasına kömək edəcəklər.

Twitter
Sizin mobil telefon
ilə mübadilə üçün
Facebook
-Razılaşma səhifəsinin
azarkeşi olmaq üçün
Newsletter
Məlumat bülteni
- aylıq xəbərlərə abunə olmaq üçün
Rss yayınları
Real zamanda
xəbər almaq üçün
Avropa Komissiyasının Inkişaf  siyasi dəstəyi ilə Avropa Komissiyasının Inkişaf siyasi dəstəyi ilə. Veb səhifə Merlərin Razılaşma ofisləri tərəfindən əlaqələndirilir.
Xəbərlər | Gündəlik | Saytın xəritəsi | Rss kömək | kreditlər | Hüquqi