Illustration 2,500/124,602,017 (auto calculation)

Кол коюучулар/Тургундар

Мэрлердин Келишими – өз аймактарында энергиянын үзүрлүүлүгүн жогорулатуу жана калыбына келүүчү энергия булактарын колдонууга ыктыярдуу милдет алган жергиликтүү жана чөлкөмдүк бийликтерди бириктирүүчү Европа Бирлиги баштаган негизги демилге. Алган милдеттенмелерине ылайык,Келишимге кол коюучулар 2020-жылга карата көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну кеминде 20%га кыскартуу менен жашыл экологиялык өсүш жана жашоо сапатын жогорулатууга салым кошууну көздөшөт.

Twitter
Телефонуңуз
аркылуу алмашуу
Facebook
Келишимдин бетине
күйөрман болуу
Newsletter
Ай сайын келүүчү
жаңылыктар катына жазылуу
Rss feeds
Жаңылыктарды реалдуу
убакытта алып туруу
Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен Европа Комиссиясынын – DG DEVCO менен Энергия боюнча Башкы Директораттын – саясий колдоосу менен. Вебсайтты Мэрлердин Келишими Кеңселери тескеп турат..
Жаңылыктар | Күн тартиби | Сайт картасы | Rss жардам | Ыраазычылыктар | Укук