Illustration Dayanıqlı Enerji üzrə Fəaliyyət Planları

Merlər Sazişinin Dayanıqlı Enerji üzrə Fəaliyyət Planlarının (DEFP) kataloqu İmzalayanlar tərəfindən təqdim edilən və ya Avropa Komissiyası tərəfindən qəbul olunan bütün DEFP-nı özündə cəmləyir.

Bütün bunlar DEFP-nın formal təsdiq tarixinə görə sıralanır. Merlər Sazişi çərçivəsində İmzalayanlar tərəfindən icra edilən bütün tədbirlər aşağıdakı sənədlərdə təsvir olunublar.

Twitter
Sizin mobil telefon
ilə mübadilə üçün
Facebook
-Razılaşma səhifəsinin
azarkeşi olmaq üçün
Newsletter
Məlumat bülteni
- aylıq xəbərlərə abunə olmaq üçün
Rss yayınları
Real zamanda
xəbər almaq üçün
Avropa Komissiyasının Inkişaf  siyasi dəstəyi ilə Avropa Komissiyasının Inkişaf siyasi dəstəyi ilə. Veb səhifə Merlərin Razılaşma ofisləri tərəfindən əlaqələndirilir.
Xəbərlər | Gündəlik | Saytın xəritəsi | Rss kömək | kreditlər | Hüquqi