Illustration Barqaror Quvvatlar Harakatlari Rejalari

Hokimlar Kelishuvining Barqaror Quvvatlar Harakat Rejalari (BQHR) Katalogi imzolovchilar tomonidan taqdim etilgan va/yoki Yevropa Komissiyasi tomonidan qabul qilingan barcha BQHRni jamlaydi.

Ushbu BQHR rasmiy tasdiqlash sanasi bo’yicha tartiblanadi. Hokimlar Kelishuvi platformasi doirasida imzolovchilar tomonidan amalga oshiriladigan barcha harakatlar quyidagi hujjatlarda bayon qilinadi.

Twitter
Uyali aloka
orqali boglanmoq
Facebook
Rasmiy Sahifalardan
doimiy ravishda foydalanmoq
Habarnoma
Haroylik habarnomaga
obuna bolmoq
RSS-tasma
Habarlarni oz
vaqtida olmoq
Yevropa Komissiyasi – DG DEVCO  ning siyosiy ko’magi bilan Yevropa Komissiyasi – DG DEVCO ning siyosiy ko’magi bilan. Veb-sahifa Hokimlar Kelishuvining ofislari tomonidan boshqariladi..
Yangiliklar | Kun tartibidagi masalalar | Sayt xaritasi | RSS yordami | Kreditlar | Huquqiy