Illustration Որպես տեղական իշխանություն

Տեղական իշխանությունները կլիմայական փոփոխությունների մեղմացման հարցում առաջատար դեր են կատարում: Քաղաքապետերի Դաշնագրին մասնակցելը աջակցում է նրանց այս նախաձեռնությանը՝ լայնածավալ աջակցություն և ցանցային հնարավորություններ տրամադրելով Դաշնագրի տարածաշրջանային համակարգողերի, Դաշնագրի աջակիցների և Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի, կառույցների և այլ ներգրավված դերակատարների հետ: Այնտեղ, որտեղ աջակցություն դեռևս չի տրամադրվում, այլ երկրների օրինակները կարող են օգնել տեղական իշխանություններին՝ համոզելու իրենց կառավարություններին և գործընկերներին միանալ Դաշնագրին և գործել:

Ո՞վ է իրավունակ:

Քաղաքապետերի Դաշնագիրը բաց է բոլոր այն տեղական իշխանությունների առջև, որոնք կազմվել են ժողովրդականորեն ընտրված ներկայացուցիչներով՝ անկախ նրանց չափից և էներգիային և կլիմային վերաբերող քաղաքականությունների իրականացման փուլից:

Ինչպե՞ս միանալ:

Մշտապես աճող նախաձեռնությանը միանալու համար տեղական իշխանությունները պետք է ձեռնարկեն հետևյալ գործընթացը.

 • Տեղական ինքնակառավարման մարմնի ավագուն ներկայացնել Քաղաքապետերի Դաշնագրի նախաձեռնությունը:
 • Երաշխավորել, որ ավագու կողմից, պաշտոնական բանաձևի տեսքով, Դաշնագրին միանալու պաշտոնական որոշում է ընդունվել:
 • Պարտադրել քաղաքապետին կամ քաղաքային խորհրդի համապատասխան ներկայացուցչին՝ ստորագրելու անդամագրման ձևաթուղթը:
 • Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակ էլեկտրոնային հաղորդագրություն ուղարկել՝ Հանձնաժողովին տեղեկացնելու նախաձեռնությանը միանալու որոշման մասին:
 • Հաջորդ քայլերը գրի առնել, որը շարադրված կլինի հաստատման էլ. նամակում, որն ուղարկվել է քաղաքային խորհրդին:

Ե՞րբ միանալ:

Տեղական իշխանությունները կարող են Քաղաքապետերի Դաշնագրին միանալ ցանկացած ժամանակ, քանի որ վերջնաժամկետ չկա: Քաղաքապետերի Դաշնագրի հանդիսավոր արարողությունները տեղի են ունենում ամեն տարի՝ հրապարակային ստորագրության միջոցով բազմաթիվ քաղաքապետերի մանակցությամբ, ովքեր օգտվում են միջազգային տեսանելիությունից:

Ինչու՞ մասնակցել

Քաղաքապետերի Դաշնագիրն ստորագրող կողմերը շարժմանը միանալու բազմաթիվ պատճառներ ունեն, որոնցից են.

 • Իրենց տեղական դերակատարներին շրջակա միջավայրի, սոցիալական և տնտեսապես կայուն միջավայր տրամադրել (էներգիայի մատչելի ծառայություններ, աշխատատեղերի ստեղծում, ավելի առողջ միջավայր և այլն)՝ օգնություն ստանալով իրենց ներդրած ջանքերում:
 • Տեղական ինքնակառավարման մարմնում զարգացնել նոր քաղաքական, վարչական և ֆինանսական կարողություններ՝ զբաղվելու տնտեսական, էներգիայի և կլիմայական մարտահրավերներով՝ ի օգուտ քաղաքացիների:
 • Իրենց տարածքներում ստեղծել կամ ավելի ակնառու դարձնել դինամիկ ջանքերը՝ ուղղված դեպի կանաչ տնտեսական աճի և կյանքի բարելավված որակի ապահովում:
 • Օգուտ քաղել այլ նախաձեռնողների խրախուսող օրինակներից:
 • Այլոց հետ կիսել իրենց տարածքում ձեռք բերված փորձը:
 • Իրենց տարածքը դարձնել կայուն էներգիայի զարգացման տեղի նախաձեռնող:
 • Օգուտ քաղել ինստիտուցիոնալ հավանությունից և աջակցությունից (Եմ-ից, ինչպես նաև Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի կառույցներից):
 • Նպաստել CO2-ի համաշխարհային արտանետումների կրճատմանը:
Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական