Illustration ՀՏՀ (FAQ, Հաճախ տրվող հարցեր)

Հաճախակի Տրվող Հարցերը (ՀՏՀ) Քաղաքապետերի Դաշնագրի մասին Ձեր հարցերին պատասխան գտնելու դյուրին ճանապարհ է: Հա՞րց ունեք: Խնդրում ենք ստուգել ՀՏՀ էջը:

Отчет о реализации

What should the monitoring report include and when should it be submitted?

Каждые два года после представления своего Плана Действия по Устойчивой Энергии (ПДУЭ), подписанты должны отчитываться о статусе внедрения своих действий в качественных терминах. Процедура отчетности будет упрощена, благодаря онлайн шаблону, тесно связанному с существующим шаблоном ПДУЭ. Ваши главные достижения  будут опубликованы на вебсайте Соглашения на вашей странице подписанта для того, чтобы дать представление об успехах, сделанных вашим местным органом власти.

Назад

Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական