Illustration ՀՏՀ (FAQ, Հաճախ տրվող հարցեր)

Հաճախակի Տրվող Հարցերը (ՀՏՀ) Քաղաքապետերի Դաշնագրի մասին Ձեր հարցերին պատասխան գտնելու դյուրին ճանապարհ է: Հա՞րց ունեք: Խնդրում ենք ստուգել ՀՏՀ էջը:

План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР)/ПДУЭРК

What happens once the SEAP is submitted? - SEAP/SECAP assessment

После подачи Вашего плана действий на онлайн-платформу отчетности «Мое Соглашение» все ключевые результаты Вашего плана действий автоматически будут отображены графически в Вашем профиле подписанта на веб-странице Соглашения. Кроме того, при желании, все загруженные Вами документы могут стать доступными для загрузки с Вашего публичного профиля.

После этого план действий подается на оценку, которую будет проводить Объединенный исследовательский центр Европейской Комиссии, которые проверит Ваш план на соответствие критериям пригодности и пришлет Вам отчет с комментариями.

Процедура оценки, главным образом, базируется на описании, представленном в онлайн-шаблоне ПДУЭР/ПДУЭРК. Поэтому все подписанты Соглашения должны обеспечить, чтобы информация, представленная в шаблоне, согласовалась с полным документом ПДУЭР/ПДУЭРК.

Критерии приемлемости следующие:

1) План действий должен быть утвержден городским советом или эквивалентным органом.

2) В плане действий должны быть четко указаны обязательства по Соглашению касательно смягчения последствий изменения климата (то есть сокращение выбросов СО2 по крайней мере на 40% до 2030 года) и адаптации.

3) План действий должен базироваться на результатах целостного Базового кадастра выбросов (БКВ) и Оценки (оценок) климатического риска и уязвимости.

4) В части смягчения последствий изменения климата, план действий должен включать ключевые сектора деятельности (общественные здания, третичные, жилые здания и транспорт).

    a) Базовый кадастр выбросов должен включать по крайней мере три из четырех ключевых секторов.

    b) Действия, направленные на смягчение последствий изменения, должны включать по крайней мере два из четырех ключевых секторов.

***

С подписантом Соглашения свяжутся, если онлайн-шаблон сочтут неполным или же если будет необходимо добавить какую-то информацию.

***

Примечание:

Ориентировочные сроки анализа ПДУЭР/ПДУЭРК - шесть месяцев.

Для получения более подробной информации по оценке Вашего плана действий Вы можете связаться с Объединенным исследовательским центром по адресу: jrc-com-technical-helpdesk[at]ec.europa.eu

В случае, если координированием планов действий занимается Координатор Соглашения в Вашей стране, то ОИЦ может провести групповой анализ с тем, чтобы быстрее предоставить свои комментарии. Если Ваша область/регион разработала совместный подход с целью помочь подписантам с их планами действий, то просим Вас связаться с ОИЦ:  jrc-com-technical-helpdesk[at]ec.europa.eu (более подробная информация предоставлена здесь).

Назад

Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական