Illustration ՀՏՀ (FAQ, Հաճախ տրվող հարցեր)

Հաճախակի Տրվող Հարցերը (ՀՏՀ) Քաղաքապետերի Դաշնագրի մասին Ձեր հարցերին պատասխան գտնելու դյուրին ճանապարհ է: Հա՞րց ունեք: Խնդրում ենք ստուգել ՀՏՀ էջը:

Местные Дни энергии

How to get support?

Подписанты Соглашения получат  всестороннюю поддержку Европейской Кампании по Устойчивой Энергии, которая собрала широкий спектр удачных примеров в области организации Дней энергии на местном уровне.

Все города – подписанты, заинтересованные в получении поддержки для организации Дней энергии и обеспечении освещения их мероприятий на европейском уровне, могут связаться со Службой поддержки организации Дней энергии по адресу: energydays@sustenergy.org.

Подписанты Соглашения Мэров из стран Восточного партнерства и Центральной Азии могут получить информационную поддержку для организации Дней энергии также от Службы поддержки Офиса Соглашение Мэров Восток по следующему адресу: iryna.horodyska@eumayors.eu.

Также подписантам рекомендуется изучить опыт проведения подобных мероприятий в других городах, что может значительно облегчить организацию Дней энергии на местах.

Назад

Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական