Illustration ՀՏՀ (FAQ, Հաճախ տրվող հարցեր)

Հաճախակի Տրվող Հարցերը (ՀՏՀ) Քաղաքապետերի Դաշնագրի մասին Ձեր հարցերին պատասխան գտնելու դյուրին ճանապարհ է: Հա՞րց ունեք: Խնդրում ենք ստուգել ՀՏՀ էջը:

План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР)/ПДУЭРК

Which sectors/fields of action are considered in a SEAP and in a SECAP?

Поскольку обязательства по Соглашению касаются всей географической территории местных органов власти, то план действий должен включать действия, охватывающие секторы деятельности как государства, так и частных лиц.

Подписанты Соглашения могут свободно выбирать свои главные сферы деятельности. В сущности, ожидается, что большинство планов действий будут охватывать те секторы, которые принимаются во внимание в рамках кадастра выбросов, а также оценки риска и уязвимости (только для ПДУЭРК).

Меры по смягчению последствий изменения климата (и для ПДУЭР, и дляПДУЭРК): Рекомендуется включить действия, направленные на ключевые секторы Соглашения:

●      общественные здания, оборудование/сооружения;

●      третичные (необщественные) здания, оборудование/производственные сооружения

●      жилые дома

●      транспорт.

Можно также включить действия в других секторах, например:

●      Промышленность;

●      Местное производство энергии;

●      Местное производство тепла/холода;

●      Другое (например, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбная промышленность).

 Меры по адаптации (только для ПДУЭРК)

Определение секторов, влияющих на повышение устойчивости города, сильно зависит от контекста. Соответственно, серьезная и целостная стратегия по адаптации к изменению климата включает меры по адаптации во всех аспектах городского хозяйства, на которые влияет изменени климата. Среди главных секторов, которые могут помочь улучшить устойчивость городов, следующие:

●      Инфраструктура

●      Коммунальные услуги

●      Планирование землепользования

●      Окружающая среда и биоразнообразие

●      Сельское хозяйство и лесное хозяйство

Назад

Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական