Illustration ՀՏՀ (FAQ, Հաճախ տրվող հարցեր)

Հաճախակի Տրվող Հարցերը (ՀՏՀ) Քաղաքապետերի Դաշնագրի մասին Ձեր հարցերին պատասխան գտնելու դյուրին ճանապարհ է: Հա՞րց ունեք: Խնդրում ենք ստուգել ՀՏՀ էջը:

Базовый кадастр выбросов (БКВ)

Which sectors should be considered in the Baseline Emission Inventory?

Обязательства в рамках Соглашения Мэров касаются всей географической территории муниципалитета. Следовательно, Базовый кадастр должен учитывать энергопотребление во всех секторах / сферах деятельности (например, здания и сооружения, транспорт, промышленность и землепользование и т.д.).

Подробный список секторов, которые входят в Базовый кадастр выбросов, приведен в Руководстве по подготовке ПДУЭР, Часть II (таблица 1, страница 12).

Назад

Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական