Illustration ՀՏՀ (FAQ, Հաճախ տրվող հարցեր)

Հաճախակի Տրվող Հարցերը (ՀՏՀ) Քաղաքապետերի Դաշնագրի մասին Ձեր հարցերին պատասխան գտնելու դյուրին ճանապարհ է: Հա՞րց ունեք: Խնդրում ենք ստուգել ՀՏՀ էջը:

Оценка риска и уязвимости (ОРУ)

Where to find support to prepare a Risk and Vulnerability Assessment (RVA)?

Инструмент поддержки городов для разработки мер по адаптации (Urban Adaptation Support Tool) предоставляет подробную пошаговую инструкцию по разработке Оценки риска и уязвимости. Эта инструкция также предоставляет поддержку в работе с Оценкой риска и уязвимости и переходе от ее результатов к конкретным мерам, направленным на адаптацию.

Инструмент поддержки городов для разработки мер по адаптации можно найти здесь.

Назад

Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական