Illustration ՀՏՀ (FAQ, Հաճախ տրվող հարցեր)

Հաճախակի Տրվող Հարցերը (ՀՏՀ) Քաղաքապետերի Դաշնագրի մասին Ձեր հարցերին պատասխան գտնելու դյուրին ճանապարհ է: Հա՞րց ունեք: Խնդրում ենք ստուգել ՀՏՀ էջը:

Базовый кадастр выбросов (БКВ)

What is the scope of the Baseline Emission Inventory?

БКВ должен покрывать выбросы СО2, причиной которых является конечное потребление энергии на территории города.

Ниже представлены основные отрасли (часто называемые ключевыми секторами экономической деятельности), включение которых в Базовый кадастр выбросов настоятельно рекомендуется:

  • Муниципальные здания, оборудование и сооружения;
  • Третичные (не муниципальные) здания, оборудование и сооружения;
  • Жилые здания;
  • Транспорт (включая муниципальный автопарк, общественный транспорт и частные транспортные средства).

БКВ должна покрывать, как минимум, три их вышеперечисленных четырех секторов.

Выбросы, связанные с потреблением энергии в других секторах, могут быть включены в БКВ, если в ПДУЭР предусматриваются меры по их сокращению. Такими секторами являются, например, промышленность, железнодорожные и внедорожные перевозки и т.д. Некоторые источники выбросов, не связанные с  потреблением электроэнергии (например, сельское хозяйство, очистка сточных вод, переработка твердых отходов), также могут быть включены в БКВ и в ПДУЭР.

При желании муниципалитет также может запланировать мероприятия, направленные на сокращение выбросов СО2 в области производства энергии (например, развитие/реконструкцию местной системы отопления, ветровые электростанции, фотовольтаические электростанции и т.д.). В этом случае, местное производство электроэнергии, тепла или холода также должно быть учтено в БКВ.

Методология составления БКВ подробно разъяснена в  Руководства по подготовке ПДУЭР в городах стран Восточного Партнерства и Центральной Азии, Часть II – Базовый Кадастр Выбросов. В частности, Таблица 1 на странице 12 содержит полный список секторов, которые входят в БКВ.

Назад

Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական