Illustration ՀՏՀ (FAQ, Հաճախ տրվող հարցեր)

Հաճախակի Տրվող Հարցերը (ՀՏՀ) Քաղաքապետերի Դաշնագրի մասին Ձեր հարցերին պատասխան գտնելու դյուրին ճանապարհ է: Հա՞րց ունեք: Խնդրում ենք ստուգել ՀՏՀ էջը:

Базовый кадастр выбросов (БКВ)

Which is the baseline year for calculating the CO2 emissions?

Базовый год – это тот исходный год, по отношению к которому должно быть достигнуто сокращение выбросов CO2 к концу 2020 г. Таким образом, объем сокращения выборов в 2020 г. оценивается в сравнивании с показателями выбросов в базовом году.

В отличие от рекомендаций, указанных в Руководстве по подготовке ПДУЭР для европейских стран (для которых базовым годом в основном является 1990 г.), подписантам из стран Восточного Партнерства и Центральной Азии в качестве базового года рекомендуется выбирать самый поздний год, который является наиболее показательным в плане отражения текущей экономической ситуации и для которого можно собрать надежные статистические данные.

Главной причиной этого является то, что местные органы власти в странах Восточного Партнерства и Центральной Азии часто встречаются с трудностями при поиске надежных статистических данных для составления Базового кадастра выбросов для 1990 г.

Дополнительной причиной для того, чтобы не принимать базовый год применяемый для европейских стран в качестве эталонного, является тот факт, что города, желающие включить в свои ПДУЭР промышленный сектор, не могут этого сделать, так как большинство постсоветских стран пережило значительный экономический кризис в 90-е годы по причине которого  уровень их индустриализации в то время не может соответствовать современному уровню.

Некоторые местные органы власти, обращающие внимание, среди прочих факторов, на близость наступления 2020 г. и как следствие этого недостаток времени для полноценной реализации мероприятий по снижению выбросов CO2, могут ставить для себя задачи по сокращению выбросов на более длительный срок (например, к 2030 году). В этом случае они должны поставить себе промежуточные цели на 2020 г. для того, чтобы обеспечить сопоставимость с другими подписантами.

Назад

Twitter
Պետք է փոխանակվի
Ձեր բջջայինի միջոցով
Facebook
Դաշնագրի էջի երկրպագու
դառնալու համար
Newsletter
Լրաբեր՝ բաժանորդագրվել
ամսեկան լրաբեր ստանալու համար
Rss սնումներ
իրական ժամանակում
նորություններ ստանալու համար
Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO Եվրոպական Հանձնաժողովի քաղաքական աջակցությամբ՝ DG DEVCO. Կայքէջը համակարգվում է Քաղաքապետերի Դաշնագրի գրասենյակի կողմից:.
Նորություններ | Օրակարգ | Կայքի քարտեզ | Rss աջակցություն | Վարկեր | Իրավական